Utfors AB

Kvartalsrapport 1 apr-30 jun 2003

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2003 08:52 CEST

Viktiga händelser under andra kvartalet samt fram till rapportdagen

* Stark försäljningstillväxt under det andra kvartalet avseende data- och telefonitjänster riktade mot företag motsvarande ett årligt kontraktsvärde om MSEK 93,0
* Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till MSEK 475,7 innebärande en ökning med 21 % jämfört med föregående kvartal
* Justerad EBITDA² för det andra kvartalet uppgick till MSEK -15,4 (-59,6), en förbättring från MSEK - 26,6 för föregående kvartal
* Bolaget gör fortsatt bedömningen att en positiv justerad EBITDA på månadsbasis under det fjärde kvartalet innevarande år kommer att uppnås
* Stärkt finansiering genom aktieägartillskott och nytt låneavtal
* Tomas Duffy och Dag Sehlin invalda som nya styrelseledamöter

Pressinformation
Björn Johan Flakstad , VD, tel +46 8 5878 8777, mobil +46 734 41 8777 Markus Boberg, Kommunikationsdirektör, tel +46 8 5878 8100, mobil +46 734 41 8100 Johan Dennelind, Finansdirektör, tel +46 8 5878 7144, mobil +46 734 41 7144