scan coin

KVARTALSRAPPORT 1 FÖR VERKSAMHETSÅRET 2005/2006

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 14:32 CEST

* Nya utvecklingsinvesteringar i Eurobet Nordic och Guideline Oil Drilling Technology.
* Systematiska Fonder visar en fondavkastning på 4,25 % under Q1.
* Nettoomsättningen uppgick till 90 mkr (f. å. 72 mkr).
* Rörelseresultatet uppgick till 895 tkr (f.å. - 38 tkr).
* Resultat per aktie uppgick till 0,26 öre (f. å. 0,14 öre).


Portföljen

Nya utvecklingsinvesteringar har gjorts i Eurobet Nordic www.eurobet.com och i borrteknikföretaget Guideline AB, www.guidelinetechnology.com som börsnoteras under november 2005 efter samgående med Push Development Sweden AB. Ytterligare affärsuppdrag har igångsatts med Escapi Music, musikförlag med globala expansionsplaner.

Systematiska Fonder

Fondförvaltningen i Systematiska Fonder visar en fondavkastning på 4,25 % under kvartalet, vilket är en acceptabel nivå för den extremt låg volatila aktiemarknad under kvartalet.

Efter förvärvet av AMDT har utvecklingen av systembasen TTV slutförs. TTV inbegriper (tid, trend och volatilitet) och kan enkelt anpassas för olika finansiella strategier som tar hänsyn till önskemål om avkastning, risk, placeringshorisont samt val av derivat eller värdepapper. Första kundavtalet tecknades i augusti där förvaltningen påbörjades i september och omfattar 100 miljoner i förvaltningskapital. Avtalet ger ekonomisk ersättning vilken baseras på förvaltningsresultatet per kvartal. Ytterligare avtal är att vänta.

Sammantaget förväntas effekten av nu slutfört utvecklingsarbete samt tecknade avtal rendera i att Systematiska Fonder blir vinstgivande.

Resultat

Omsättningen - som i allt väsentligt består av värdepappershandel - uppgick under redovisningsperioden till 90 mkr (f. å. 72 mkr). Rörelseresultatet uppgick till 895 tkr (f. å. -38 tkr). Samtliga utvecklingskostnader har kostnadsförts. Avskrivningar på 507 tkr har gjorts för immateriella rättigheter samt med 19 tkr på materiella tillgångar, tillsammans 526 tkr (f. å. 60 tkr). Resultatet efter finansnetto blev en vinst med 369 tkr (f. å 167 tkr), vilket motsvarar 0,26 öre per aktie, beräknat på 144 miljoner aktier (f. å. var vinsten 0,14 öre per aktie, beräknat på 120 miljoner aktier).

Resultat-, balansräkning, kassaflödesanalys och jämförelsetal för koncernen bilägges.

Nästa kvartalsrapport kommer att offentliggöras den 2 februari 2006. Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Stockholm 2005-10-19
Push Development AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till Thomas Örwén, 0735-110 111