Utfors AB

Kvartalsrapport 1 jul-30 sep 2003

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 08:43 CET

Viktiga händelser under tredje kvartalet samt fram till rapportdagen

- Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till MSEK 457,2
vilket innebär en minskning med 5 % jämfört med föregående kvartal i
huvudsak beroende på säsongseffekter
- Justerad EBITDA² för det tredje kvartalet uppgick till MSEK 13,5
(-46,5), vilket är en förbättring med MSEK 28,9 jämfört med
föregående kvartal
- Bolaget har ytterligare fokuserat sin verksamhet på
företagsmarknaden genom försäljningen av privatkundsverksamheten till
Glocalnet, till följd av detta uppnås ett för kvartalet positivt
kassaflöde om MSEK 19,8 samt ett positivt resultat efter finansiella
poster på MSEK 6,8
- Ett treårigt grossistavtal med Glocalnet avseende telefoni- och
Internettjänster, med ett uppskattat årligt kontraktsvärde
överstigande MSEK 100 tecknades i samband med försäljningen av
privatkundsverksamheten
- Övrig försäljning under det tredje kvartalet avseende data- och
telefonitjänster motsvarar ett årligt kontraktsvärde om MSEK 34,7
- Bolaget stärker sin grossistsatsning genom etablerandet av ett nytt
separat affärsområde med ansvar för grossisttjänster
- Ett samarbetsavtal har tecknats med Finlands näst största
telekomoperatör Elisa som ger Telenor en utökad täckning i Finland
och Baltikum


http://hugin.info/131460/R/922784/124907.pdf

Pressinformation
Björn Johan Flakstad , VD, tel +46 8 5878 8777, mobil +46 734 41 8777
Markus Boberg, Kommunikationsdirektör, tel +46 8 5878 8100, mobil +46
734 41 8100
Johan Dennelind, Finansdirektör, tel +46 8 5878 7144, mobil +46 734
41 7144