Autoliv AB

Kvartalsrapport April - Juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2003 12:08 CEST

· Försäljnings- och vinstrekord
· Försäljningen: +17% till $1,4 miljarder
· Vinst före skatt: +31% till $108 miljoner
· Vinst per aktie: +42% till 75 cent
·
Under årets andra kvartal nådde världens ledande bilsäkerhetskoncern Autoliv Inc. sin högsta försäljning och vinst någonsin samtidigt som kassaflödet fortsatte att vara starkt.

Trots att den underliggande biltillverkningen sjönk med 6%, steg koncernens försäljning med 17% till 1.367 MUSD, rörelseresultatet med 19% till 111 MUSD och resultatet före skatt med 31% till 108 MUSD jämfört med motsvarande period 2002. Vinsten efter skatt förbättrades med 36% till 71 MUSD och vinsten per aktie med 42% till 75 cent.

Verksamheten genererade ett kassaöverskott före investeringar på 118 MUSD och skuldsättningsgraden minskade under kvartalet från 30% till 29%.

Dollarns försvagning, högre marknadsandelar och bättre marginaler var de viktigaste förklaringarna till det starka resultatet och kassaflödet.

En telefonkonferens kommer att hållas idag kl 15.30 på engelska. Tel: +44-207-162-0093. Konferensen går även att följa på vår hemsida www.autoliv.com under Financial info/Calendar.