Karo Bio AB

Kvartalsrapport april - juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2003 08:43 CEST

En andra preklinisk milestone uppnådd och milestonebetalning erhållen i samarbetet med Merck.
Lovande data i djurförsök framtagna i AR-prostatacancerprojektet. Forskningsfasen i fetmaprojekt med Bristol-Myers Squibb har slutförts.

Nyemissionen slutförd och fulltecknad, tillförde 118,6 MSEK.
Koncernens nettoomsättning ökade till 50,8 (39,0) MSEK.
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades till -0,6 (-7,9) MSEK.

Rörelseresultatet exklusive goodwillavskrivning förbättrades till -1,0 (-26,1) MSEK. Resultatet för perioden, inklusive goodwillavskrivning, förbättrades till -18,1 (-79,7) MSEK.
Koncernens kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick till 273,6 (227,2) MSEK vid periodens slut.
Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,28 (-6,22) SEK.
Huddinge 15 juli 2003

För ytterligare information, var vänlig kontakta
Björn Nilsson, verkställande direktör, tel 08-608 60 20
Bertil Jungmar, Chief Financial Officer, tel. 08-608 60 52.