Autoliv AB

Kvartalsrapport April - Juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2004 12:09 CEST

• Försäljningsrekord +16% till 1,6 mdr USD
• Vinstrekord före skatt +23% till 135 MUSD
• Vinstrekord per aktie +22% till 94 cent
• Kassaflödesrekord +166% till 123 MUSD

(Stockholm, 04-07-22) – – – Under årets andra kvartal nådde världens ledande bilsäkerhets¬företag Autoliv Inc. sin högsta försäljning och vinst någonsin.

Trots att den underliggande biltillverkningen var oförändrad, ökade koncernens försäljning med 16% till 1.579 MUSD och rörelseresultatet med 25% till 142 MUSD jämfört med mot-svarande period 2003. Resultatet före skatt steg med 23% till 135 MUSD, medan vinsten efter skatt och vinsten per aktie förbättrades med 22% till 89 MUSD respektive 94 cent. Den starka ut¬vecklingen berodde främst på en organisk försäljningstillväxt på 10% och valuta¬omräkningseffekter på 5%. Vinsten ökade dessutom genom att bruttomarginalen förstärktes med en procentenhet till 20.6%.

Verksamheten genererade det bästa kassaflödet någonsin för ett andra kvartal. Före investeringar uppgick kassaflödet till 206 MUSD och efter investeringar till 123 MUSD, jämfört med 118 MUSD respektive 46 MUSD under det andra kvartalet 2003.

Under det tredje kvartalet beräknas försäljningen stiga med ca. 10% och rörelsemargi¬nalen något överstiga nivån från det tredje kvartalet 2003 på 7,1%.

En telefonkonferens kommer att hållas idag kl 15.30 på engelska. Tel. nummer: +44-207-162-0180. Konferensen går även att följa på vår hemsida www.autoliv.com under Financial info/Calendar.