Autoliv AB

Kvartalsrapport April - Juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2009 13:09 CEST


Försäljning och marginal bättre än väntat

Starkt kassaflöde; starkare än förra året
(Stockholm, 2009-07-21) - - - För perioden april-juni 2009 rapporterar världens ledande bilsäkerhetskoncern Autoliv Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIV) en försäljning på 1.193 MUSD, en positiv rörelse¬marginal på 1,7% före omstrukturer¬ingskostnader och ett positivt kassaflöde på 96 MUSD före finansiering (ej "U.S. GAAP", se bifogad tabell).

Utfallet var bättre än prognosen i april tack vare koncernens åtgärdspaket och högre bilproduktion.

Jämfört med samma kvartal 2008 minskade den rapporterade försäljningen med 37% och den organiska försäljningen med 28% p g a 35% lägre bilproduktion i Nordamerika och Västeuropa, som svarar för 70% av koncernens omsättning.

Inklusive avgångsersättningar och andra omstruktureringskostnader på 32 MUSD uppgick rörelseresultatet till -12 MUSD, resultatet före skatt till -28 MUSD, nettoresultatet till -21 MUSD och resultatet per aktie till -0,24 USD.

Verksamheten genererade ett kassaflöde på 127 MUSD och 96 MUSD före finansieringar. Det sistnämnda kassaflödet var 9 MUSD bättre än under samma kvartal 2008 trots större utbetalningar av avgångsvederlag. Även kassaflödet före finansiering för det första halvåret blev positivt. Det första kvartalet, då försäljningen sjönk med 49%, ser därför ut att bli det enda kvartal i koncernens historia med negativt kassaflöde.

För det tredje kvartalet 2009 beräknas den organiska försäljningen minska med 15-20% och den rapporterade försäljningen med 20-25%. Koncernen beräknas nå en positiv rörelsemarginal i intervallet 1% till 3%, exklusive omstruktureringskostnader.


En telefonkonferens kommer att hållas idag, 21 juli, kl 15.00 på engelska, tel +44-203-003-2665.
Konferensen går även att följa på vår hemsida www.autoliv.com under "News/Calendar".