Opcon AB

Kvartalsrapport april-juni 2012

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 09:41 CEST

Kinesiska aktiviteter stärker tillväxt

 • Stark tillväxt första halvåret för koncernen, +19 procent
 • Markant resultatförbättring Kv 1-2, EBITDA 6,7 mkr (–26,2 mkr)
 • Fortsatta besparingar, verkstad i Spånga läggs ner och montering outsourcas
 • Nya produkter ger kraftig volymökning för Engine Efficiencys Kinafabrik
 • Nya utvecklings-, licens- och leveransavtal för SRM:s ledande kompressorteknik i Kina, senaste året har avtal tecknats på nära 80 mkr till stor kinesisk aktör inom kyla

Kvartal 1-2, januari-juni 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 337,2 mkr (283,4 mkr)
 • Det operativa rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 6,7 mkr (–26,2 mkr)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –12,2 mkr (–44,2 mkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till –14,5 mkr (–37,3 mkr)
 • Resultatet per aktie uppgick till –0,11 kr (–1,56 kr)

Kvartal 2, april-juni 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 174,1 mkr (158,2 mkr)
 • Det operativa rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 4,5 mkr (–1,7 mkr)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –6,1 mkr (–10,8 mkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till –7,3 mkr (–11,5 mkr)
 • Resultatet per aktie uppgick till –0,06 kr (–0,50 kr)

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Avgörande steg för Opcon Marine. De två installationerna av Opcon Powerbox för utvinning av el från spillvärme ombord på Wallenius fartyg har maringodkänts av Lloyds – en förutsättning för vidare kommersialisering. Det innebär också att en särskilt resurskrävande utvecklingsfas är avklarad.

För ytterligare information

 • Rolf Hasselström, koncernchef och vd: 08-466 45 00, 070-594 79 60
 • Niklas Johansson, vice vd, Investor Relations: 08-466 45 11, 070-592 54 53
 • Göran Falkenström, vice vd och ekonomidir.: 0532-611 22, 070-330 05 02

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien. Antalet anställda är cirka 400. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen är uppdelad i två affärsområden:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, torkning av biomassa, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med energieffektiv solenoidteknik och tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer.