Samhall

KVARTALSRAPPORT: Färre anställda i Samhall när sjukfrånvaron minskar

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 10:38 CEST

Sjukfrånvaron bland Samhalls anställda med funktionsnedsättning har sedan 2001 sjunkit med nära tio procentenheter, från 20 till 10,6 procent. Den positiva trenden får dock en negativ bieffekt: Antalet anställda med funktionsnedsättning minskar.

Samhalls uppdrag är att utveckla personer med funktionsnedsättning genom arbete. Den statliga merkostnadsersättningen till Samhall är kopplad till ett mål för arbetade timmar. När fler anställda är i tjänst i stället för att vara sjuka nås målet med färre medarbetare.

Vid årsskiftet hade Samhall 19 141 anställda med funktionsnedsättning. Vid slutet av tredje kvartalet i år var antalet 18 412.  Varje procentenhets minskning av sjukfrånvaron gör att Samhall måste minska nyrekryteringen med cirka 250 personer.

- I grunden är detta förstås en positiv utveckling. Minskad sjukfrånvaro innebär att de anställda ökar sin anställningsbarhet samtidigt som samhällets kostnader för ohälsa sänks.  För att åter öka antalet som får chansen genom Samhall krävs både ökad genomströmning och ökad affärsvolym, säger Birgitta Böhlin, VD i Samhall AB.

Samhall förväntas klara de statliga målen för 2010 vad gäller arbetade timmar, rekrytering bland prioriterade grupper och andel anställa som rekryteras av andra arbetsgivare. Minst fem procent av medarbetarna ska under ett år gå vidare till en ny anställning. I rullande 12-månadersvärden ligger efter det tredje kvartalet nivån på 5,7 procent. Inom affärsområdet Bemannade lösningar, där medarbetarna arbetar ute i andra företag, ligger nivån på 8,8 procent.

Samhalls försäljning fortsatte att öka under det tredje kvartalet och ligger fem procent eller 28 miljoner kronor högre än motsvarande period förra året. Rörelseresultatet för perioden uppgår till 24 miljoner kronor och kan jämföras med läget för ett år sedan, då rörelseresultatet var -98 miljoner kronor.

Räntabiliteten på genomsnittligt eget kapital uppgick till 9 procent. Ägarens krav är minst 7 procent över en konjunkturcykel.

Samhall levererar varor och tjänster till kunder inom en rad olika områden: tillverkning, montering och förpackning; lager och logistik; mark- och fastighetsservice; städning samt äldreservice. Samhall har 20 500 medarbetare på 250 orter och omsätter årligen cirka 7 miljarder kronor. Bolaget ägs av staten och har uppdraget att skapa meningsfulla och utvecklande jobb för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.