Diamyd Medical AB

Kvartalsrapport III för Diamyd Medical AB

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2004 09:16 CEST

1 mars 2004 – 31 maj 2004

Försäljning: 385 tkr (356 tkr)
Likvida medel per den 31 maj 2004: 11,4 Mkr (29,5 Mkr).
Resultat efter finansnetto: -3,5 Mkr (–2,9 Mkr).
Resultat per aktie –0,7 kr (-0,6 kr).
Diabetesläkemedlet Diamyd™ ger effekt också 24 månader efter behandling
148 miljoner kronor till Diamyd Medical i övertecknad nyemission
För mer information kontakta: VD, Anders Essen-Möller, Diamyd Medical AB. Djurgårdsbrunnsvägen 54,
SE-115 25 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26, 661 12 25, fax: 08-661 63 68 eller e-post: info@diamyd.com Org. nr. 556530-1420.