OEM International AB

KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2006

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 14:10 CEST

OEM:s resultat fortsätter att öka

· Omsättningen ökade med 3 % till 393 MSEK (381)
· Orderingången ökade med 24 % till 459 MSEK (369)
· Resultat före skatt ökade med 34 % till 38,6 MSEK (28,8)
· Resultat efter skatt ökade med 41 % till 27,4 MSEK (19,5)
· Vinst per aktie efter skatt ökade med 40 % till 3:54 kr (2:53)

HÄNDELSER EFTER RAPPORTDATUM
· OEM förvärvar verksamhet i Tjeckien

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Zahlin, koncernchef för OEM International på tel. 0709-760 695.

OEM International AB verkar inom handel med industriella komponenter och system. Verksamheten bedrivs i 23 rörelsedrivande enheter i åtta länder. Bolaget omsatte 1.525 MSEK under 2005. Koncernen med huvudkontor i Tranås hade vid årsskiftet 541 personer anställda. OEM Internationals B-aktie är noterad vid O-listan på Stockholmsbörsen. OEM:s finansiella mål är en årligt tillväxt om 15 %, en avkastning på eget kapital om minst 20 % samt en soliditet som inte understiger 35 %. www.oem.se