Beijer Alma AB

Kvartalsrapport januari – mars 2006 för Beijer Alma AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:39 CEST

FORTSATT BRA RESULTATUTVECKLING

• Nettoomsättningen var 380,5 Mkr (320,6)
• Resultatet efter finansnetto uppgick till 55,3 Mkr (38,8)
• Redovisat resultat var 39,8 Mkr (27,5)
• Resultat per aktie uppgick till 4,36 kr (3,04)
• Kassaflödet efter investeringar var 13,4 Mkr (-7,1)
• Soliditeten var 54,4 procent (53,1)

Eventuella frågor besvaras av:
Bertil Persson, VD och koncernchef, tel 08-506 427 50, e-post bertil.persson@beijer-alma.se
Jan Blomén, ekonomichef, tel 018-15 71 60, e-post jan.blomen@beijer-alma.se