Autoliv AB

Kvartalsrapport Januari - Mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 13:39 CEST


Försäljning och marginal enligt prognos

Kassaflödet bättre än väntat

(Stockholm, 2009.04.21) - - - För perioden januari-mars 2009 rapporterar världens ledande bilsäkerhetskoncern Autoliv Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIV) att försäljningen sjönk med 49% till 927 MUSD jämfört med samma kvartal 2008. Den organiska försäljningen minskade med 40% p g a 45% lägre bilproduktion i Nordamerika och Västeuropa. Före omstruktureringskostnader blev rörelseresultatet -73 MUSD och rörelse¬marginalen -7,8% (ej "U.S. GAAP", se bifogad tabell).

Autoliv lyckades således neutralisera den ytterligare försämringen i bilproduktionen och leverera ett resultat i linje med prognosen från februari. Det var bl a tack vare personalneddragningar på nästan 4.000 under kvartalet och med totalt 10.000 eller 23% sedan juli förra året.

Det negativa operativa kassaflödet begränsades till 9 MUSD, och till 45 MUSD efter finansieringar. Att kassaflödet blev bättre än väntat berodde på kraftigt minskade lager och investeringar. Vid slutet av kvartalet förbättrade koncernen sin finansiella ställning med 377 MUSD genom försäljning av aktier och aktieenheter ("equity units").

Inklusive avgångsersättningar och andra omstruktureringskostnader på 16 MUSD uppgick rörelseresultatet till -89 MUSD, resultatet före skatt till -104 MUSD, nettoresultatet till -64 MUSD och resultatet per aktie till -0,90 USD.

För det andra kvartalet 2009 förväntas den organiska försäljningen minska med drygt 30% och den rapporterade försäljningen med 40-45%. Rörelsemarginalen förväntas bli bättre än -3%, exklusive omstruktureringskostnader och kostnader för eventuella kundkonkurser.

En telefonkonferens kommer att hållas idag, 21 april, kl 15.00 på engelska, tel +44-203-003-2665.
Konferensen går även att följa på vår hemsida www.autoliv.com under "News/Calendar".
Ett frukostmöte kommer också att hållas på Operaterrassen i Stockholm den 22 April, kl 08:00.