Bactiguard AB

Kvartalsrapport januari - mars 2012 för Bactiguard Holding AB

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2012 14:50 CEST

Kvartalsrapporten januari - mars 2012 är nu publicerad och finns tillgänglig på www.bactiguard.se

 

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Öhman, CFO, Bactiguard
Tel: +46 8 440 5880
martin.ohman@bactiguard.se

eller

Linda Nyberg, PR & Kommunikationsdirektör, Bactiguard
Tel: +46 8 440 5880
linda.nyberg@bactiguard.se

Bactiguard är ett snabbt växande svenskt medicinteknikföretag, som tillverkar och exporterar ett patenterat ytskikt för infektionskänsliga produkter. Bactiguard®-behandlade urinvägskatetrar är marknadsledare i USA och Japan, länder med stora krav på sin sjukvård. Bactiguard har de senaste åren expanderat sin verksamhet till nya marknader, såsom EU, Kina och Mellan Östern, med ett starkt fokus på forskning och utveckling. Bactiguards portfölj omfattar dels BIP CIP – ett koncept för infektionskontroll samt katetrar belagda med Bactiguard®-ytan för urin-, luft och blodvägar.