Beijer Alma AB

Kvartalsrapport januari – september 2004 för Beijer Alma AB (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 13:08 CEST

Fortsatt stark resultatutveckling

•Nettoomsättningen var 1 083,3 Mkr (842,3).
•Orderingången var 1 099,1 Mkr (903,2).
•Resultatet efter finansnetto under januari - september var 132,5 Mkr (3,0).
•Resultatet efter skatt var 90,1 Mkr (0,2).
•Resultatet per aktie efter skatt var 9,67 kr (0,08).
•Kassaflödet efter investeringar var 170,1 Mkr (44,1), soliditeten 47 procent (39).
•Resultatet efter finansnetto under tredje kvartalet var 40,2 Mkr (10,1).

Eventuella frågor besvaras av:
Bertil Persson, VD och koncernchef, tel 08-506 427 50, e-post bertil.persson@beijer-alma.se
Jan Blomén, ekonomichef, tel 018-15 71 60, e-post jan.blomen@beijer-alma.se