Beijer Alma AB

Kvartalsrapport januari – september 2005 för Beijer Alma AB (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 13:20 CEST

Stark efterfrågan, orderingången under tredje kvartalet ökade med 25 procent
• Nettoomsättningen var 1 047,6 Mkr (999,9).
• Resultatet efter finansnetto, exklusive reavinst, var 157,2 Mkr (133,9).
• Resultatet efter skatt, inklusive reavinst, var 144,8 Mkr (97,8).
• Resultatet per aktie efter skatt, exklusive reavinst, var 12,43 kr (10,04).
• Kassaflödet efter investeringar var 144,2 Mkr (170,2) och soliditeten var 57,5 procent (46,8).Eventuella frågor besvaras av:
Bertil Persson, VD och koncernchef, tel 08-506 427 50, e-post bertil.persson@beijer-alma.se
Jan Blomén, ekonomichef, tel 018-15 71 60, e-post jan.blomen@beijer-alma.se

Nästa rapporttillfälle:
Bokslutskommuniké 10 februari 2006

Tidigare rapporter finns tillgängliga på Beijer Almas hemsida www.beijer-alma.se under fliken Investor Relations.