Karo Bio AB

Kvartalsrapport juli - september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 08:36 CEST

* Merck & Co., Inc. har beslutat att avbryta utvecklingen av en
läkemedelskandidat i samarbetet. En andra läkemedelskandidat fortsätter
i preklinisk utveckling.

* Karo Bio och Bristol-Myers Squibb har publicerat data till stöd
för fetmaprojektet i den vetenskapliga tidskriften P.N.A.S. (Proceedings
of the National Academy of Sciences of the United States of America).

* Ett nytt projekt med målsättningen att utveckla selektiva
sköldkörtelhormonagonister för behandling av dyslipidemi (STADs) har
startats.

* Koncernens nettoomsättning uppgick till 10,5 (76,8) MSEK.

* Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick
till -38,2 (8,3) MSEK.

* Resultatet för perioden, inklusive goodwillavskrivning,
förbättrades till
-34,3 (-37,4) MSEK. Rörelseresultatet exklusive goodwillavskrivning
uppgick till -35,2 (21,2) MSEK.

* Koncernens kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick
till 234,6 (235,2) MSEK vid periodens slut.

* Resultat per aktie för perioden uppgick till -2,03 (-2,92) SEK.

För ytterligare information, var vänlig kontakta
Björn Nilsson, verkställande direktör, tel. 08-608 60 20,
Per Otteskog, Senior Vice President, tel. 08-608 60 18, eller
Bertil Jungmar, Chief Financial Officer, tel. 08-608 60 52.