Autoliv AB

Kvartalsrapport Juli - September 2004

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 12:09 CEST

Bästa 3:e kvartalet någonsin

• Försäljning +14% till 1,4 mdr USD
• Vinst före skatt +24% till 97 MUSD
• Vinst per aktie +31% till 72 cent
• Kassaflöde +87% till 126 MUSD

(Stockholm, 04-10-21) – – – Under perioden juli till september nådde världens ledande bilsäkerhets företag Autoliv Inc. sin högsta försäljning, vinst och kassaflöde någonsin för ett tredje kvartal.

Trots att den underliggande biltillverkningen var oförändrad, steg koncernens försäljning med 14% till 1.383 MUSD och rörelseresultatet med 21% till 104 MUSD jämfört med mot-svarande period 2003. Resultatet före skatt ökade med 24% till 97 MUSD, vinsten efter skatt med 30% till 67 MUSD och vinsten per aktie med 31% till 72 cent. Den starka ut¬vecklingen berodde främst på en organisk försäljningstillväxt på 8% och valutaomräkningseffekter på 6%. Vinsten förbättrades dessutom genom att bruttomarginalen förstärktes med 0,8 procent¬enheter.

Kassaflödet från verksamheten ökade till 126 MUSD och till 68 MUSD efter investeringar, jämfört med 68 MUSD respektive 0 MUSD under det tredje kvartalet 2003.

Under årets sista kvartal beräknas försäljningen stiga med ca 7% om nuvarande växelkurser består och rörelsemargi¬nalen något överstiga 8% som var den underliggande marginalen under det fjärde kvartalet 2003.

En telefonkonferens kommer att hållas idag kl 15.30 på engelska, tel +44-207-162-0025. Konferensen går även att följa på vår hemsida www.autoliv.com under Financial info/Calendar.