Autoliv AB

Kvartalsrapport Juli - September 2005

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 13:19 CEST

Stabil försäljning och rörelsemarginal

(Stockholm, 05-10-20) – – – Under årets tredje kvartal fortsatte Autoliv Inc. – världens ledande bilsäkerhetsföretag - att infria sina prognoser.

Jämfört med motsvarande kvartal 2004 steg den rapporterade försäljningen med 1% till 1.392 MUSD trots att biltillverkningen föll med 6% i Västeuropa, koncernens viktigaste marknad. Rörelseresultatet och rörelsemarginalen var oförändrade 104 MUSD respektive 7,5% trots att omstruktureringsåtgärder drog ner marginalen med 0.4 procentenheter. Vinsten per aktie minskade – delvis p g a engångsskatteeffekter – till 66 cents från 72 cents under det tredje kvartalet 2004.

Kassaflödet från verksamheten uppgick till 124 MUSD och till 59 MUSD efter investeringar.

Under det fjärde kvartalet räknar koncernen med att den redovisade försäljningen minskar med 9% till följd av färre rapporteringsdagar och valutaeffekter vilka beräknas minska försäljningen med 5% respektive 4%. Följaktligen bör koncernens organiska försäljning, justerat för skillnaden i antalet rapporteringsdagar, vara oförändrad i jämförelse med det fjärde kvartalet 2004. Rörelsemarginalen väntas närma sig samma nivå som under det fjärde kvartalet 2004 trots högre stålpriser.

En telefonkonferens kommer att hållas idag kl 15.30 på engelska, tel +44-207-947-5033. Konferensen går även att följa på vår hemsida www.autoliv.com under Financial info/Calender.