Autoliv AB

Kvartalsrapport Juli - September 2010

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 12:02 CEST

Försäljning:               1.741 MUSD
Rörelsemarginal:         11,6%
Kassaflöde:                  198 MUSD
Vinst per aktie:            1,51 USD

(Stockholm, 2010-10-26)
– – –Världens ledande bilsäkerhetskoncern Autoliv Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIV) rapporterar för kvartalet juli-september 2010 sitt starkaste resultat någonsin för ett tredje kvartal.

Försäljningen ökade med 31% till 1.741 MUSD. Justerat för förvärv och valutaeffekter ökade försäljningen organiskt med 23% vilket ska jämföras med ökningen av den underliggande globala bilproduktionen på 13%.

Rörelseresultatet ökade till 202 MUSD, vinsten före skatt till 190 MUSD, nettoresultatet till 141 MUSD och vinsten per aktie till 1,51 USD efter utspädning. Bruttomarginalen uppgick till 21,5% och rörelsemarginalen till 11,6%.

Verksamheten genererade ett positivt kassaflöde på 198 MUSD och 134 MUSD före finansiering.

Under det fjärde kvartalet 2010 beräknas koncernens försäljning öka med ca 15% jämfört med samma kvartal 2009, inklusive en organisk ökning på nästan 12%. Detta innebär att helårs­försäljningen beräknas öka med ca 40% med en organisk ökning på minst 30%. Rörelse­marginalen förväntas uppgå till ca 12% både i det fjärde kvartalet och för helåret 2010.


En telefonkonferens på engelska kommer att hållas idag, den 26 oktober, kl 14.00. Gå till vår hemsida
www.autoliv.com
för att följa konferensen eller för att erhålla telefonnummer och inloggningskod.