Trelleborg AB

Kvartalsrapport juli – september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 10:03 CEST

”Efterfrågan under det tredje kvartalet 2010 har varit god.  Den organiska försäljningen steg med 15 procent jämfört med det tredje kvartalet 2009.
Resultat- och marginalmässigt var det tredje kvartalet 2010 starkt, det bästa tredje kvartalet någonsin för Trelleborg i nuvarande struktur. EBITDA-marginalen ökade till 12,5 procent jämfört med 10,8 procent i tredje kvartalet 2009. EBITDA-marginalen för den senaste tolvmånadersperioden nådde för första gången vårt finansiella mål på 12 procent.
Resultat- och marginalutvecklingen visar att vi har fortsatt positiv effekt av en underliggande förbättrad struktur.
Vi fortsätter också arbetet med att öka vår närvaro inom utvalda, lönsamma segment samt på växande geografiska marknader”, säger VD och koncernchef Peter Nilsson.

Nettoomsättningen ökade till 6 865 MSEK (6 230).

Rörelseresultatet ökade till 545 MSEK (381).
Jämförelsestörande poster ingick med -55 MSEK (-31).

Resultat per aktie ökade till 1,30 SEK (0,90).

Det operativa kassaflödet var 439 MSEK (936).
Fritt kassaflöde var 252 MSEK (607).

Juli - september 2010, inom parentes samma period 2009
MSEK
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 6 865 (6 230)
Rörelseresultat
545 (381)
Resultat efter skatt
355 (235)
Resultat per aktie, SEK
1,30 (0,90)
Rörelseresultat exklusive
jämförelsestörande poster 600 (412)
Resultat per aktie, SEK exkl.
jämförelsestörande poster 1,45 (1,00)

Januari - september 2010, inom parentes samma period 2009
MSEK Kvarvarande verksamheter Nettoomsättning 20 969 (19 288)
Rörelseresultat
1 698 (650)
Resultat efter skatt
1 094 (446)
Resultat per aktie, SEK 4,00 (1,90)
Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster 1 830 (786)
Resultat per aktie, SEK exkl.
jämförelsestörande poster 4,35 (2,35)

Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2010.
Sammantaget förväntas en efterfrågan i nivå med eller marginellt bättre än det tredje kvartalet 2010, justerat för säsongsmässiga variationer.

Inbjudan till presentation och telefonkonferens den 28 oktober kl 09:30

En telefonkonferens kommer att hållas den 28 oktober kl 09:30. Presentationen kommer att hållas på Operaterrassen i Stockholm. För att delta i telefonkonferensen ring 08-5051 3791 eller +44 (0) 20 7806 1966.
Kod: 9393584 eller ”Trelleborg”. Konferensen sänds även på Internet
i realtid.
Besök vår hemsida:
www.trelleborg.com/sv/Investerare/Presentationer
för internetlänk och presentationsmaterial.

Kalender
Kapitalmarknadsdag (Stockholm):          24 november
Bokslutskommuniké 2010:                    15 februari, 2011
Kvartalsrapport januari-mars 2011          20 april, 2011
Årsstämma (Trelleborg)                         20 april, 2011

För ytterligare information kontakta gärna:
Investerare/analytiker
Conny Torstensson, IR-chef
Tel: 0410 – 670 70
Mobil: 0734 – 08 70 70.
E-mail: conny.torstensson@trelleborg.com

Media
Mikael Sjöblom, Presschef
Tel: 0410 – 670 15
Mobil: 0733 – 74 70 15
E-mail: mikael.sjoblom@trelleborg.com


Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Trelleborgledningens nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bl a förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer.


Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 28 oktober 2010, kl 07:45.

Koncernen omsätter cirka 27 miljarder kronor och har 20 000 anställda i över 40 länder. Huvudkontoret ligger i Trelleborg, Sverige. Koncernchef är Peter Nilsson, styrelseordförande är Anders Narvinger.Trelleborg AB grundades 1905. Med 100 år bakom oss kännetecknas vår historia, liksom vår framtid, av ständig kvalitetssträvan och passionen för att hitta nya lösningar på komplexa problem.