Jays AB (publ)

Kvartalsrapport Maj-Juli 2010

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 18:31 CEST

Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) presenterar sin kvartalsrapport för Maj-Juli 2010 och redovisar en stark tillväxt med nya produktlinjer.

 Första kvartalet Maj - Juli 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,5 Mkr (1,5)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till – 1,6 Mkr (- 3,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till – 1,6 Mkr (- 3,3)
 • Soliditeten uppgick till 34% (34 %)
 • Jays aktie listades på Aktietorget i maj.
 • Nya produktserien a-JAYS kom ut på marknaden i juni.
 • Nya produktserien t-JAYS kom ut på marknaden i juli.
 • Jays lanserar headset för Apple iPhone 4, för leverans hösten 2010
 • Avtal tecknades med Order Hemelektronik avseende distribution i Sverige i maj
 • Avtal tecknades med Xtrium avseende distribution i Frankrike i juli
 • Avtal tecknades med Smart IT avseende distribution i USA i juli

 Händelser efter rapportdatum

 • Jays nya produktserier, a-JAYS och t-JAYS erhåller rekordmånga utmärkelser i ledande svenska och internationella media.
 • Transferator AB (publ) blir i september, genom förvärv av aktier från Creandum, Jays största aktieägare.

Kommentar från VD Rune Torbjörnsen

- Vi har haft en positiv inledning på det nya verksamhetsåret. Våra nya produktlinjer rullas nu ut i butikerna och jag kan med glädje konstatera att produkterna inte bara lever upp till våra egna höga krav, utan också till konsumenternas och kritikernas högt ställda förväntningar. Försäljningen för första kvartalet motsvarar mer än 60 % av den totala försäljningen under föregående verksamhetsår, och vi ser fram emot fortsatt tillväxt på samtliga marknader de kommande kvartalen.

Läs hela kvartalsrapporten på www.jays.se

För mer information, vänligen kontakta:

Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)

Mobil: +46 (0)733-730 770

E-post: rune.torbjornsen@jays.se

Jays AB (publ) develops, designs and produces earphones and equipment for portable media players. Jays supplies high quality products, aimed to provide the user with maximum sound experience. Jays passion is the quest for the perfect sound – the sound that affects and inspires user’s body and soul.The company is expanding rapidly and its products are being sold in more than 20 countries worldwide.