FormPipe Software AB

KVARTALSRAPPORT Q1 2006 FORMPIPE SOFTWARE AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 09:44 CEST

Q1 2006:

· Nettoomsättningen uppgick till 7,2 Mkr (5,3 Mkr)

· Resultatet före avskrivningar uppgick till 0,7 Mkr (0,6 Mkr)

· Rörelseresultatet uppgick till 0,0 Mkr (0,4 Mkr)

· Resultatet per aktie uppgick till -0,01 Kr (0,05 Kr)

· Licens- och underhållsintäkterna uppgick till 66.7 % (64,5 %) av nettoomsättningen

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,9 Mkr (-0,5 Mkr)


Kommentar från Rikard Akhtarzand, Verkställande Direktör:
"Omsättning och resultat under första kvartalet utvecklades i linje med styrelsens förväntningar för att kunna nå den målsättning vi har för helåret 2006."


För mer information, vänligen kontakta:
Rikard Akhtarzand, VD FormPipe Software AB, 0765-25 90 71