Cherry

KVARTALSRAPPORT Q3, 2005

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 13:07 CEST

Kvartalet, Q3
· Cherrys Internetverksamhet fortsätter utvecklas mycket starkt under Q3
· Antalet aktiva pokerspelare på Betsson ökade med 29 procent jämfört med Q2
· Betssons kunder ökar från 140 000 till 189 000
· Net Entertainments framgång fortsätter, vinstökningen över 50 procent
· Koncernens omsättning ökade med 40 procent till 123,3 (87,9) mkr
· Rörelseresultatet fördubblades till 16,8 (8,4) mkr

Delårsperioden, januari-september
· Koncernens omsättning ökade med 38 procent till 315,8 (228,8) mkr
· Rörelseresultatet ökade till 31,9 (13,7) mkr
· Resultat efter finans uppgick till 170,4 (15,8) mkr
· Införandet av IFRS påverkade delårets finansnetto med 135 mkr
· Resultat efter skatt blev 161,1 (11,8) mkr, 4,54 (0,36) kronor per aktie.Kvartalet

Cherrys omsättning under kvartalet ökade med 40 procent till 123,3 (87,9) mkr. Cherry Online redovisade kraftigt ökade intäkter. Av intäktsökningen jämfört med föregående år avser 33,1 mkr effekter från den förvärvade verksamheten i Betsson.

Betsson ser ingen avmattning i marknaden. Antalet aktiva pokerspelare ökade med 29 procent jämfört med Q2. Samtidigt ökade både omsättningen per kund och livslängden per kund kraftigt under perioden.

Koncernens rörelseresultat uppgick till 16,8 (8,4) mkr. NetEnt redovisar en vinstökning på över 50 procent och Cherry Online har vänt en förlust på -1,4 mkr förra året till en vinst på 6,3 mkr under kvartalet. Koncernens rörelsemarginal ökade till 13,7 (9,5) procent. För koncernens internetrelaterade verksamheter uppgick rörelsemarginalen till 28,3 procent.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 19,7 (8,3) mkr och resultat efter skatt till 15,0 (6,1) mkr, vilket motsvarar 0,38 (0,19) kronor per aktie. I finansnettot ingick reavinst på 2,9 mkr vid försäljning av resterande innehav av aktier i det isländska bolaget Betware.


Delårsperioden

Koncernens omsättning ökade med 38 procent till 315,8 (228,8) mkr under delårsperioden. Samtliga affärsområden utom Cherry Casino redovisade ökad omsättning. Av intäktsökningen jämfört med föregående år avser 79,0 mkr effekter av förvärvade verksamheter, varav Betsson 68,6 mkr och traditionella casinorörelser 10,4 mkr.

Delårsperiodens rörelseresultat uppgick till 31,9 (13,7) mkr. Både NetEnt och Cherry Online redovisade kraftigt ökat resultat jämfört med samma period föregående år, medan de traditionella verksamheterna inom Cherry Casino redovisar ett något lägre resultat än föregående år. Rörelsemarginalen ökade till 10,1 (6,0) procent.

Resultatet efter finansiella poster ökade till 170,4 (15,8) mkr. I finansnettot ingår värdering av finansiella instrument till verkligt värde vilka redovisats över resultaträkningen under Q1 med 135,0 mkr. Transaktionen avsåg värdering av teckningsrätter/köpoptioner i Betsson till verkligt värde enligt den externt genomförda värdering av bolaget som gjordes inför förvärvet. Värderingen av Betsson fastställdes vid denna tidpunkt till 590 mkr.

Resultatet efter skatt blev 161,1 (11,8) mkr vilket motsvarar 4,54 (0,36) kronor per aktie.

Avkastningen på eget kapital blev 38 (13) procent och på totalt kapital 35 (12) procent. Eget kapital per aktie uppgick på balansdagen till 13,45 (3,21) kronor.

Hela rapporten finns att läsa på Cherrys hemsida.

För närmare information, kontakta
Pontus Lindwall, VD och koncernchef, tfn 08-556 967 10, 0708-27 51 55, pontus@netent.comCherry i korthet
Cherry är ett svenskt privatägt spelföretag med 4 400 registrerade aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista (CHER B).
Verksamheten är inriktad på online-, casino- och automatspel.
Den huvudsakliga spelverksamheten bedrivs på restauranger i Sverige, på fartyg i trafik inom Nordeuropa och i Medelhavet, på spelhallar i Danmark, i köpcentra i Chile samt via Betsson.com och onlinecasinon på en global marknad.
Totalt sysselsätter Cherry drygt 800 personer.