Altero AB

Kvartalsrapport, tredje kvartalet 2010

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 14:24 CET

 

• Omsättningen tredje kvartalet uppgick till 4 892 Tkr (2 593) och de tre första kvartalen till 11 276 (28 091)
• Rörelseresultatet tredje kvartalet uppgick till -1 056 (-2 802) och de tre första kvartalen till 8 117 (2 482). Resultatet per aktie tredje kvartalet uppgick till -0,06 kr (-0,14) och de tre första kvartalen till -0,41 (0,11)
• Order på Egenkontrollsystem från nöjesparken Liseberg mottagen. I första omgången omfattas tre restauranger till ett värde om drygt 300 Tkr. Totalt har Liseberg Restaurang AB drygt 20 enheter som skall införa webbaserad egenkontroll
• Touchscreenlösning till CoolGuardsystemet lanserad. Touchscreenlösningen underlättar det dagliga egenkontrollarbetet i hotell- och restaurangköken. Den stärker bolagets erbjudande betydligt och har redan beställts av ett flertal kunder
• Altero etablerar sig i Storbritannien. Erfaren person med stort kontaktnät kontrakterad att representera bolaget i området Mätvärdesinsamling

VD-kommentar

Vi ser att våra ökade säljinsatser ger resultat. Vi har arbetat hårt med att sätta upp operativa och administrativa processer för att stödja försäljningsarbetet. Vi vet att vi har starka produkter och tjänster i områden med stark tillväxt och stor potential.

Under kvartalet har vi haft en hög aktivitet inom området Egenkontroll vilket har resulterat i en bättre orderingång än tidigare. Offertläget är också det bättre än på länge. Vår nya Touch-screenlösning är klar och testas nu hos ett antal av våra större kunder.
Försäljningen av uttagshuvar för motorvärmare är nu i sin högsäsong. Fokus är på Norra Sverige och Stockholmsområdet. Altero Energy Solutions deltog i Elmässan i Stockholm den 20-21 oktober och visade där våra lösningar inom området. Deltagandet har lett till ett flertal konkreta förhandlingar om leverans av uttagshuvar innan vintern.
Jag hoppas att snart kunna presentera något ytterligare projekt inom Fördelningsmätning då ett antal mycket spännande diskussioner pågår för närvarande.
Vi har också fått ett antal förfrågningar från Storbritannien och ser betydande möjligheter till försäljning av system och komponenter för Mätvärdesinsamling där. Vi har därför beslutat att anställa en representant i Storbritannien.
Omsättningen i Drift & Underhållsområdet har varit enligt plan och beläggningen uppdelad på ett större antal mindre projekt.
Inom Drift & Underhållsområdet finns goda möjligheter till ett par större beställningar från en stor kund vilket skulle betyda mycket för möjligheterna till tillväxt under nästa år.
Ett nytt område som vi börjat marknadsföra i höst är Brandskydd, erbjudandet omfattar inventering, brandskyddsplaner- och ritningar.
Inom utvecklingen av V3i-systemet arbetar vi bland annat med en modul för Mätvärdesinsamling som har efterfrågats av Altero Systems kunder. Den skall förstås även erbjudas till kunder inom området Mätvärdesinsamling.

Hans Ekman

November 2010