Falkenbergs kommun

Kvarteret Strandbaden på Skrea strand ska rustas upp

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2019 16:32 CEST

Skrea strand är en av Falkenbergs mest populära och välbesökta platser. Kvarteret Strandbaden som är en del av området ska rustas upp och utvecklas.

Kvarteret Strandbaden, där bland annat Hotel Falkenberg Strandbad, Klitterbadet, Falkenbergs Tennisklubb och Skrea bangolf ligger, ska rustas upp. Här ska det till exempel bli nya cykelvägar, fler parkeringar och nya toaletter. Det ska även bli en uppfräschning av allmänna platser och grönytor. Till exempel ska en helt ny träallé planteras längs med Havsbadsallén.

– Området är ganska slitet och i behov av en uppfräschning. Det är dessutom ett område som är välbesökt året om och en viktig plats för Falkenberg som vi behöver vårda och utveckla, säger Jimmy Vänestål, projektledare på gatu- och trafikenheten på Falkenbergs kommun.

Hotel Falkenberg Strandbad som har en viktig roll i området är också involverade i projektet.

– Vi ser verkligen fram emot att hela området kring Strandbaden och Klitterbadet får en gemensam utformning och karaktär som Falkenbergsborna kan vara stolta över och trivas i, säger Jens Odén, projektledare på ESS Group (företaget som äger Hotel Falkenberg Strandbad).

Byggstart under 2020

Just nu pågår en projektering av området. Det är då Falkenbergs kommun planerar på detaljnivå hur området ska se ut. Efter det ska en eller flera entreprenörer upphandlas för att genomföra byggnationen som förväntas starta under 2020.

– Byggnationen kommer att ske i etapper under 2020 med undantag för sommarmånaderna då det kommer att vara paus, säger Jimmy Vänestål och fortsätter:

– Den stora utmaningen för oss är att bibehålla tillgängligheten till området. Även om vi pausar över sommaren så har hotellet och Klitterbadet många besökare året om som vi ska försöka ta så mycket hänsyn till som möjligt.

Verksamheterna i området planerar egna projekt

I syfte att rusta upp området togs en ny detaljplan 2016. Detaljplanen ger även utvecklingsmöjligheter för verksamheterna i området. Det gäller främst Hotel Falkenberg Strandbad som planerar att ge hotellets framsida ett lyft med bland annat ett orangeri samt en park med café och sommarservering.

– Det är lätt att vi alla har fokus ut mot det fantastiska havet men vi vill också att våra gäster ska uppskatta området in mot land och mötas av en vacker entré med ytor som är omsorgsfullt anlagda, säger Jens Odén.

Andra verksamheter som också är engagerade i den utveckling som växer fram i området är Falkenbergs Tennisklubb, Skrea Bangolf och Klitterbadet.

Projektet är en del av investeringsbudget 2019

Beslut om att rusta upp kvarteret Strandbaden tog av kommunfullmäktige den 29/3 2016. Investeringskostnaden för projektet uppgår till 30 miljoner kronor och är en del av budget 2019. Läs mer om projektet och se vad som kommer göras under byggnationen här: http://bit.ly/strandbadenlänk till annan webbplats

Kontakt

Jimmy Vänestål
Projektledare på gatu- och trafikenheten Falkenbergs kommun
0346-88 60 72
jimmy.vanestal@falkenberg.se

Jens Odén
Projektledare på ESS Group
0709-51 28 00
jens@essgroup.se

Falkenberg är en tillväxtkommun med 45 000 invånare. Kommunen ligger på västkusten och är en del av Halland. 

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".