Nynäshamns kommun

Kvartsmiljard till Södertörn

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 11:05 CET

- De 250 miljoner kronor som Stockholms läns landsting förskotterar betyder att sammanlagt 350 miljoner kronor (inklusive de 100 miljoner som Banverket tidigare tagit fram) kommer att investeras i Nynäsbanan med start redan i år.

Utbygganden av partiellt dubbelspår i Hemfosa och Segersäng leder till att pendeltågsförseningar kan minimeras och att hela pendeltågstrafiken på Nynäsbanan kan utökas och förbättras, konstaterar kommunstyrelseordförandena i Nynäshamns och Haninge kommuner, Ilija Batljan (s) och Pelle Svensson (s).

I en gemensam kommentar till beslutet att landstinget nu förskotterar pengar för en partiell dubbelspårsutbyggnad till Nynäshamn utrycker de vidare:

- Det är ett mycket glädjande besked. Vi uppskattar Ingela Nylund Watz och landstingsledningens stora engagemang i Nynäsbanan. Den här investeringen är viktig för hela regionens utveckling då våra förutsättningar för fortsatt expansion såväl beträffande befolkning som antalet arbetstillfällen tar ett stort kliv framåt.

- Investeringen i Nynäsbanan innebär också större trafiktillförlitlighet för hela pendeltågssystemet i och med att försenade tåg från Nynäshamn påverkar pendeltågstrafiken negativt i hela länet.

- Haninge- Nynäshamnsregionen stärker med detta sin position som ett attraktivt boendeområde och en bra region för näringslivet att etablera sig på.

- Haninge och Nynäshamns kommuner har sedan många år tillbaka ett mycket nära samarbete. Med en ny fyrfilig "Motorväg 73" hela sträckan till Nynäshamn och en bra pendeltågstrafik skapas det ytterligare förutsättningar att fördjupa samarbetet.

För ytterligare upplysningar, kontakta:
kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn, Ilija Batljan, 08-520 681 72, 070-518 39 67
kommunstyrelsens ordförande i Haninge, Pelle Svensson, 070-548 30 83