Kvillebäcken

Kvillebäcken gör de boende mer miljösmarta

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2016 08:00 CET

En stadsdel med tydlig miljöprofil skapar mer miljömedvetna invånare. Majoriteten av de boende i Kvillebäcken upplever att området inspirerar till ett mer miljösmart liv. Det visar en ny undersökning bland de boende i Göteborgsstadsdelen.

Kvillebäcken är byggt för att invånarna ska kunna leva miljösmart. Stadsdelen var först ut att byggas enligt Göteborgs Stads nya tuffa miljökrav. Det innebär exempelvis att bebyggelsen anpassats så att människor inte är beroende av biltransporter och att lägenheterna certifierats enligt Miljöbyggnad Silver. Och arbetet har gett resultat. En ny enkätundersökning visar att Kvilleborna tycker att området bidrar till att de själva lever mer miljösmart. Hela 70 procent av enkätdeltagarna anger detta.

– Hela området andas hållbarhet. Alltifrån materialval i lägenheterna till alla ekologiska butiker och restauranger i området, säger Hanna Sterner som bor i Kvillebäcken.

Att Kvilleborna är måna om miljön visar till exempel deras resvanor. 80 procent av Kvilleborna åker enligt enkäten buss eller spårvagn, alternativt promenerar eller cyklar till arbete och skola.

– Kvillebäcken är ett gott exempel på att stadens miljöarbete lyckats. Från Älvstrandens sida hoppas vi att detta framgångsrika arbete kan kopieras till andra stadsdelar, säger Johan Ekman, Älvstranden Utveckling AB.

För mer information, kontakta:

Johan Ekman, talesperson Älvstranden Utveckling AB
Telefon: 031-368 96 10 / 0706-95 96 10
E-post: johan.ekman@alvstranden.goteborg.se


Om undersökningen

I oktober 2015 tog byggbolagen i Kvillebäcken initiativ till en enkätstudie som riktade sig till de boende i området. Kvilleborna fick möjlighet att tycka till om sitt boende i en webbenkät samt i en analog enkät som skickades ut med nyhetsbrev. Ca 200 enkätsvar kom in. Undersökningen är en del i arbetet med att utveckla Kvillebäcken.

Om Kvillebäcken

Kvillebäcken är en helt ny stadsdel i Göteborg. Visionen för Kvillebäcken är att skapa en levande stadsdel där mötet mellan människor står i fokus och där invånarna kan leva klimatsmart – allt endast 6 minuter från Brunnsparken. Nya Kvillebäcken har byggts av ett byggkonsortium bestående av Bostadsbolaget, Derome, HSB Göteborg, Ivar Kjellberg, NCC, Veidekke, Wallenstam och Älvstranden Utveckling. Kvillebäcken är det första området som byggts utifrån Göteborgs Stads nya, högt ställda miljökrav. Läs mer på www.kvillebacken.se