Kvinn

KVINN – NU SÖKER VI ADEPTER

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2015 19:34 CEST

KVINN är ett projekt som syftar till att få in fler kvinnor i våra svenska styrelserum. Därför kommer KAVAI genom projektet KVINN lägga fokus på just styrelsearbete under 2015/2016.
Detta kommer göras i tre olika steg;

  • 15 kvinnor kommer gå utbildningen Rätt fokus som genomförs i Styrelseakademiens regi.
  • 2 inspirationsträffar med fokus på strategiskt styrelsearbete.
  • Alla 15 adepter kommer att få praktisk erfarenhet av styrelsearbete genom en traineeplats i en etablerad styrelse.

Balans i våra styrelser är en affärsstrategi. Och som sådan ska den följa genom företagets verksamhet, oavsett om det är produktutveckling, rekrytering, budget eller styrelsearbete som står på agendan. Undersökningar visar att mångfald i arbetsgrupper leder till effektivitet, ökad förmåga att utveckla organisationen och ett bättre ledarskap. Nya perspektiv på verksamheten, bredare kontaktytor och ett hälsosammare arbetsklimat är andra aspekter som ofta lyfts fram. Med andra ord handlar det om en övergripande strategi för att såväl tillvarata och utveckla företagskompetenser, som att öka öppenheten för det sammanhang man verkar inom och tillgodose befintliga och nya kundgrupper.

Projektet KVINN har som fokus att genom de aktiviteter som genomförs främja utvecklingen av konkurrenskraftiga företag. Statistiken idag visar att det är alltför lågt deltagarantal av kvinnor i våra svenska styrelserum. Balans skapar lönsamhet och ju mer vi fokuserar på affärsnytta, desto större genomslagskraft får balansfrågan. Leta upp den ägare, styrelse eller VD som säger nej till ökad lönsamhet. Den finns inte.

Projektet KVINN grundar sig i den debatt som idag förs gällande svårigheten att hitta kvinnlig kompetens till styrelsearbete. Regeringen för diskussioner om kvotering för att skapa jämställdhet bland Sveriges styrelser. Vi menar att kvotering skulle innebär raka motsatsen. Särbehandling och olika spelregler har aldrig skapat jämställdhet – tvärtom. För oss är det självklart att styrelsesammansättningen inte är en politisk fråga. Det är personerna som äger företaget som också ska bestämma vilka som ska sitta i styrelsen samt vilken kompetens de ska ha för att vara med och leda företaget. Tanken på att staten skulle ha beslutanderätt om styrelseposterna är främmande för oss och för många företagare.

Vi tror helt enkelt att styrelserna i våra företag till majoritet består av män pågrund av att kvinnor av tradition inte synliggörs i dessa sammanhang. Det är alltid enklare att rekrytera utifrån sin egen umgängeskrets och utifrån tidigare relationer i andra styrelser eller företagssammanhang. Eftersom kvinnor är underrepresenterade fortsätter ekorrhjulet att snurra. Samma personer rekryteras igen och igen, utan förnyelse och därmed utan att kvinnor tillsätts på lediga poster. Valberedningen av styrelser behöver utbildas och informeras om vikten av mångfald för att utveckling ska ske. Därav kommer vi inom projektets ramar att lägga fokus på att bjuda in valberedningar till de event som KVINN arrangerar för att på bästa möjliga sätt även påverka dem. Påverka dem till att faktiskt prioritera balans och jämställdhetsfrågan i deras framtida rekryteringar.

Projektet KVINN drivs av KAVAI. KAVAI är ett affärsnätverk för kvinnor som jobbar för att skapa fler affärer. Föreningen är väl etablerad i Sjuhäradsregionen och har drivits sedan 2009. Medlemmarna kommer från olika typer av verksamheter men de har en gemensam nämnare: De vill samarbeta för att utveckla företag, affärsidéer och projekt. Drivkraften är att skapa mer och fler affärer! Därför fokuserar KAVAI på AFFÄRSNYTTAN. De träffas en gång i månaden och har strukturerade möten. Styrelsefrågan blir alltmer debatterad och därför vill KAVAI som nätverk lägga fokus på detta under 2015-2016.
-För oss är jämställdhet och mångfald en självklarhet och vi menar att det finns ett behov av att lyfta denna frågan i vår region idag. Vi vill påverka och bidra till en förändring, säger Marie Marie Nyström- Rahner, Ordförande för KAVAI.

Läs mer om projektet på www.kavai.se/kvinn


Styrgrupp
Marie Nyström Rahner- Styrelse ordf KAVAI
Nadja Törnblad- Suppleant KAVAI
Therese Bengtsson- Projektkoordinator
Sarah Norving- Projektkoordinator


För mer info kontakta
Nadja Törnblad
0733-57 15 23
kvinn@kavai.se

KVINN är ett projekt som syftar till att få in fler kvinnor i våra svenska styrelserum.
Läs mer på www.kavai.se/kvinn