Diskrimineringsombudsmannen

Kvinna nekades anställning på grund av makens religion

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 13:23 CET

En kvinna trakasserades under anställningsintervjun och nekades sedan jobb – för att hon är gift med en man från ett muslimskt land. Nu stämmer DO ett företag i Linköping för diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet och religion.

En kvinna, gift med en man från ett muslimskt land, sökte jobb på ett motell i Linköping och fick komma på intervju. Under intervjun fick hon frågor om makens kultur och inställning till kvinnor. Intervjuaren sade att hon hade dålig erfarenhet av ”svenska tjejer som är tillsammans med invandrare” och att mannens familj inte kunde komma och sitta på restaurangen medan hon jobbade.

Motellets representant lovade att höra av sig med besked till kvinnan, men hon hörde aldrig ifrån dem. Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämmer nu företaget till Arbetsdomstolen för diskriminering och trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet och religion, och yrkar diskrimineringsersättning till kvinnan på 200 000 kronor.

– I det här fallet är det tydligt hur starka fördomarna mot muslimer kan vara. Kvinnan blir ifrågasatt och nekas arbete bara för att hennes man kommer från ett muslimskt land. Arbetsgivaren har fördomar både mot muslimska män och mot kvinnor som är gifta med muslimska män, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

– Det är också ett fall där flera diskrimineringsgrunder samverkar. En man som är gift med en kvinna från ett muslimskt land skulle sannolikt inte ha fått den typen av frågor.

För ytterligare uppgifter kontakta processförare Karin Lundin, tfn 08- 120 20 797, eller DO:s presstjänst, 08-120 20 710.

DO:s ärendenummer: ANM 2009/1300

Detta är DO
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. DO tar emot och utreder anmälningar från människor som anser att de utsatts för diskriminering.
Vi övervakar också att arbetsgivare, universitet och skolor arbetar för att motverka diskriminering och för att ge anställda, studenter och elever lika möjligheter.