Diskrimineringsombudsmannen

Kvinna som nekats bära huvudduk på jobbet får upprättelse

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2009 15:04 CEST

En muslimsk kvinna som arbetstränade en gång i veckan på ett kommunalt café blev avvisad när hon kom till jobbet med huvudduk. DO har nu träffat en förlikning med Skövde kommun som ger kvinnan 40 000 kronor.

Kvinnan arbetstränade en gång i veckan på ett café i Skövde som drivs i kommunal regi. När hon arbetat på caféet i ett år började hon bära huvudduk. Hon blev då tillsagd att ta av sig huvudduken eller att lämna arbetsplatsen.

DO anser att Skövde kommuns agerande mot kvinnan innebär ett missgynnande som har samband med hennes religion. Enligt diskrimineringslagen är diskriminering som har samband med religion förbjuden i fråga om insatser inom socialtjänsten.

För ytterligare information, kontakta DO:s pressjour, 08-120 20710.

Detta är DO
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. DO tar emot och utreder anmälningar från människor som anser att de utsatts för diskriminering.
Vi övervakar också att arbetsgivare, universitet och skolor arbetar för att motverka diskriminering och för att ge anställda, studenter och elever lika möjligheter.