Saco

Kvinnlig dominans bland SACO's kongressdelegater

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2003 00:00 CEST

SACO är den organisation som har näst högsta andelen kvinnliga delegater vid Europafackets kongress som startar på måndag den 26 maj i Prag.

SACO har 75 procent - 3 av 4 delegaterna är kvinnor. Den organisation som kommer etta med 100 procent är estniska EAKL, som representeras av en kvinnlig delegat. EAKL har dock två platser men utnyttjar tydligen inte möjligheten att sända två delegater. På delad 3e plats kommer norska YS, 2 av 3 delegater och franska CGT, 4 av 6. Totalt deltar cirka 500 delegater från nära 80 nationella fackliga centralorganisationer i kongressen.