Ledarna

Kvinnliga chefer jobbar hårt

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 10:53 CEST

När barnen är små och snoriga stannar manliga chefer på jobbet. Men kvinnliga chefer stannar hemma. Det visar Ledarnas senaste chefsbarometer bland 1000 chefer inom privat och offentlig sektor. Resultaten visar på intressanta skillnader mellan manliga och kvinnliga chefer.

Hälften av alla tillfrågade chefer har barn som fortfarande bor hemma. Men kvinnorna tar oftare ansvar för dem.

Nästan nittio procent av kvinnorna uppger att de var föräldralediga sju månader eller mer under barnens två första år. Bland männen är motsvarande siffra tre procent. Nästan fyra av fem manliga chefer var hemma två månader eller mindre.

- Andelen kvinnor ökar kraftigt bland våra medlemmar. Vi arbetar för att de ska ha samma förutsättningar som männen, säger Björn Bergman, ordförande för chefsorganisationen Ledarna.

Drygt tre gånger fler kvinnor än män uppger att de är den i familjen som oftast stannar hemma med barnen när de är sjuka. Bland männen är det drygt hälften som sällan eller aldrig stannar hemma.

Trots huvudansvaret för familjen jobbar kvinnliga chefer nästan lika mycket som de manliga. I genomsnitt 43 timmar i veckan, jämfört med knappt 46 timmar för männen. Dessutom har kvinnor betydligt fler underställda – nästan 28 personer mot männens 21. Bland kvinnorna har så många som fyra av fem en examen från högskola eller universitet.

- Personligen anser jag att föräldra- och chefsrollen hör ihop. Det ställer krav på arbetsgivaren att ge utrymme för individuella lösningar så att chefen kan hantera sitt uppdrag på bästa sätt. Dessutom anser jag att det är en bra erfarenhet att som chef även vara förälder, fortsätter Bergman.

Majoriteten av både kvinnor och män tycker att deras arbete ger möjlighet till balans mellan arbete och fritid. Samtidigt menar så många som en tredjedel att arbetet ger mycket eller ganska dålig möjlighet till balans. Kanske är det därför som fyra av tio chefer skulle vilja ta en paus från chefsjobbet under några år om de visste att de hade möjlighet att komma tillbaka till chefsposten.

För rapporten i sin helhet, vänligen kontakta Olle Hernborg, pressansvarig Ledarna, på mobiltelefon 070-360 33 60 eller via e-post: olle.hernborg@ledarna.se

För ytterligare frågor kring rapporten eller Ledarnas verksamhet, vänligen kontakta Björn Bergman, ordförande Ledarna på mobiltelefon 070-590 15 94.

Ytterligare nyhetsgrafik och pressmaterial hittar du här.

Om undersökningen
Syfte: Att få en aktuell faktabaserad bild av chefers situation i Sverige.
Intervjuform: webbaserad enkät
Undersökningspopulation: svenska chefer med underställd personal
Antal intervjupersoner: 1019
Tid för fältarbete: 19 maj - 7 juni 2004
Urvalsmetod: Temos Internetpanel som rekryteras genom telefonomnibusen Temo Direkt.
Undersökningen genomfördes av Temo