Tankesmedjan Liberalerna

Kvinnliga kompetenslistan växer med kandidater till bolagsstyrelserna - nu med 257 kvinnor

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2011 22:24 CET

www.kompetenslistan.se och www.bolagslyftet.se kom till som en reaktion till debatten om könskvotering till börsbolagens styrelser. Varje person som tillsätts i en bolagsstyrelse måste bli vald på sin egen kompetens och kvalifikation. Problemet är att kompetensen idag inte släpps fram. Med kompetenslistan.se kan man nu entydig påstå att det finns kompetenta kvinnor att välja till bolagsstyrelser i privata, statliga och framförallt till kommunala bolag.  Kompetenta kvinnor måste synliggöras därför finns kompetenslistan.se, säger Jan Rejdnell verkställande ledamot i Tankesmedjan Liberalerna som tog initiativet till listan tillsammans med Företagarförbundet och nätverket Ruter Dam.

Det mesta av debatten har handlat om börsbolagens styrelser men det finns tusentals onoterade bolag som behöver kompetensförstärkning till sin styrelse. Det är endast 11 procent kvinnor som är invalda i styrelserna för dessa bolag. Även i kommunala bolag behövs kompetensförstärkning. Det är inte givet att enbart politiker skall bli invalda i dessa styrelser.

Tre minimikrav som vi anser man måste ha uppnått för att sitta i en bolagsstyrelse; erfarenhet av styrelsearbete i ett bolag, ekonomiskt kunnande och styrelseutbildning.

Minst två av tre kriterier måste uppfyllas för att komma ifråga på kompetenslistan.se.

Tankesmedjan Liberalerna är en Do Tank. Det innebär att vi driver ett tiotal områden som behöver utvecklas i liberal anda i svensk politik. Vi driver dessa frågor på olika sätt. Ett sätt är att uppmärksamma när dessa frågor skriver och uppmärksammar dem i media. Utvalda ledare, debattartiklar, egna artiklar och utspel etc. kommer med i nyhetsbrevet varje vecka. Det innebär inte att andra områden också kan vara intressanta att belysa och ta upp. Men vi koncentrerar oss och kommenterar inte hur opinonsundersökningarna svänger för de politiska partierna. Det dagsaktuella skall röra ideologiska frågor samt vision om hur vårt samhälle skall utveckla. http:www.liberalerna.nu