Seriefrämjandet

KVINNLIGA SERIESKAPARE FÅR ÅRETS URHUNDENPRISER

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 13:12 CEST

Seriefrämjandet delar för 24:e gången ut sina prestigefyllda Urhundenplaketter. 2010 års pris för 2009 års bästa originalsvenska seriealbum går till »Frances 1« av Joanna Hellgren (Ordfront Galago). Priset för bästa till svenska översatta seriealbum går till »Husfrid« av amerikanen Alison Bechdel (också Ordfront Galago). Specialpriset Unghunden för främjande av barn- och ungdomsserier i Sverige går till Kalle Anka-översättaren Stefan Diös.

Priserna delas ut av den kände historikern och serievännen Dick Harrison på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Joanna Hellgren och Stefan Diös kommer att ta emot sina priser personligen. Alison Bechdel kan tyvärr inte närvara, utan hennes pris kommer att tas emot av representant för förlaget.

Plats: Bok- och biblioteksmässan, Seriefrämjandets scen, monternummer A02:39
Tid: Lördag 25 september, kl. 15.15

Juryns motivering för 2009 års bästa originalsvenska seriealbum:
»Joanna Hellgrens »Frances 1« får Urhunden 2010 för hennes unika konstnärliga uttryck och suveräna känsla för serieberättandet, som skapar en helgjuten berättelse. Personskildringarna är trovärdiga och engagerande ned till minsta biroll.«

Juryns motivering för 2009 års bästa till svenska översatta seriealbum:
»Alison Bechdels »Husfrid« är en storslagen familjehistoria. Skildringen av serieskaparens far och hennes relation till honom är intellektuell och litterär, samtidigt som den är engagerande och medmänsklig. En serieroman i ordets rätta bemärkelse.«

Juryns motivering för 2010 års Unghundenplakett för främjande av barn- och ungdomsserier i Sverige:
»Stefan Diös översätter med stor kärlek och engagemang. Han visar respekt både för publiken och för ankeborgarna. Genom över två decennier har han nått flera generationer läsare och gjort en ovärderlig språkvårdande insats.«

En utförligare text om årets pristagare, samt om plaketterna och Seriefrämjandet finns på http://www.serieframjandet.se/urhunden. Där finns också illustrationer som får användas.

Seriefrämjandet
Seriefrämjandet (SeF) grundades 1968 och verkar för ett höjande av den tecknade seriens status som uttrycksmedel, och en större kunskap om dess karaktär och särart.
SeF ger ut facktidningen Bild & Bubbla, Sveriges enda regelbundet utkommande tidskrift om serier, med fyra nummer per år, samt publicerar serier och litteratur om serier.
Dessutom anordnar SeF och dess lokal-föreningar festivaler, debatter, utställningar, föredrag m.m. Genom Svenskt Seriearkiv arbetar SeF också med att kartlägga och doku-mentera den svenska seriehistorien. SeF har lokalföreningar i Uppsala, Göteborg, Skåne och Stockholm.

Urhunden
Seriefrämjandets pris Urhunden delas sedan 1987 ut årligen till föregående års bästa svenska respektive översatta seriealbum. Priset är uppkallat efter en klassisk svensk seriefigur från sekelskiftet av Oskar
Andersson, signaturen OA. Sedan 1994 de-las också Unghunden ut för insatser för barn-och ungdomsserier i Sverige.
Juryns sekreterare och kontaktperson är Ola Hammarlund, 070-40 86 196 och ola.hammarlund@serieframjandet.se
Mer om Urhunden finns att läsa på: www.serieframjandet.se/urhunden


Bästa originalsvenska seriealbum:
2009: »Döda paret och deras ›vänner‹« av Joakim Pirinen
2008: »Jamen förlåt då« av Anneli Furmark
2007: »Jag är din flickvän nu« av Nina Hemmingsson

Bästa till svenska översatta seriealbum:
2009: »Fixaren« av Joe Sacco (am.)
2008: »Olaf G.« av Lars Fiske och Steffen Kverneland (no.)
2007: »Broderier« av Marjane Satrapi (fra.)

Unghunden för insatser för barn- och ung-domsserier i Sverige:
2009: Jan Lööf
2008: Lena Furberg
2007: Ulf Granberg