Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Kvinno- och tjejjourerna tar inte semester!

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 09:00 CEST

99 procent av kvinnojourerna håller öppet under sommarledigheten. Tack vare den starka tradition av ideella krafter som finns inom kvinno-, tjej- eller ungdomsjourerna lyckas man överträffa vad som är möjligt enligt vanliga mått mätt för verksamheter med snäv budget – nästan samtliga av SKR:s medlemmar håller öppet under sommaren. Det gör att kvinnor och barn som är utsatta för våld eller hot om våld kan få hjälp även under sommaren.

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbunds, SKR, medlemmar trappar inte ner sin verksamhet under sommaren. De allra flesta har öppet som vanligt, och några har begränsade öppettider under de veckor som tidigare år haft mindre tryck. 90 procent av våra medlemmar upplever inte ett ökat tryck under sommaren. Däremot ökar förfrågningar om skyddat boende och stödsamtal markant efter semestern.

–När semestern är över och skolorna startar då börjar telefonerna ringa mer intensivt. Det beror sannolikt på att den som blivit utsatt för våld vid gemensam ledighet, först får tillfälle att söka stöd när våldförande partner inte finns i närheten och barnen är i skolan, säger Carina Ohlsson, ordförande SKR.

På tjej- och ungdomsjourerna ser det annorlunda ut. Närmare var tredje av dem upplever ett ökat tryck under sommaren. Dessa verksamheter som främst chattar med yngre personer menar att eftersom unga mister sin naturliga kontakt med andra vuxna, så som skola, kan de behöva prata med någon annan under sommaren. Zandra Kanakaris, som är verksamhetsledare på ungdomsjouren 1000-möjligheter förklarar:

– Många unga blir också väldigt ensamma då de kanske inte har råd att åka iväg på semester som andra kompisar gör och då kan trycket öka. Dessutom stänger många av ungdomars ordinarie kontakter så som kurator.

För att anpassa sitt arbete efter den situation som råder under sommaren har till exempel Tjejjouren Miranda bestämt att öppna chatten klockan sju på kvällen. Tjejjouren har märkt att ledigheten gör att många just vill chatta under kvällstid.

En kvinnojour som hade ökat tryck förra sommaren var Kvinnojouren i Lund. En anställd berättar att:

– Det är svårt att säga om vi kommer att få ett ökat tryck under denna sommar, men förra sommaren nekade vi 30 stycken kvinnor. Trycket kom främst från Malmö. Många bodde länge hos oss på grund av bostadsbristen ute i kommunerna, trots att de var redo och ville flytta ut.

Några jourer meddelar också att de upplever en något ökad arbetsbörda på grund av att flera handläggare inom socialtjänst går på semester. Då måste de skyddade boendena ofta lägga tid på att jaga rätt på den person som är ansvarig för den placerade kvinnan under ordinarie handläggares semester.

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) samlar över 100 kvinnojourertjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

För intervjuer och kommentarer kontakta: 
SKR:s förbundsordförande Carina Ohlsson, carina.ohlsson@kvinnojouren.se, tel: 070-343 96 30.
SKR:s förbundssekreterare Lotta Sonemalm, lotta.sonemalm@kvinnojouren.se, tel: 08-642 64 01, 0723-20 78 11.

För frågor och research kontakta:
SKR:s pressekreterare Céline Giertta, celine.giertta@kvinnojouren.se, tel: 08-642 64 01, 0733-26082

Besök oss gärna på www.kvinnojouren.se