Kristinehamns kommun

Kvinnofrid i Kristinehamn, arrangemang 8 mars

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2006 13:54 CET

Kristinehamns Trygghets- och folkhälsoråd* arrangerar internationella kvinnodagen 8 mars en temakväll på ämnet Kvinnofrid. Kvinnofrid har under de senaste 1 ½ åren varit uppmärksammat inom rådet. Arbetet har bland annat utmynnat i den programkväll som rådet arrangerar den 8 mars på Folkets Hus/Grand konferens i Kristinehamn med början kl 18:00. Arrangemanget är öppet för allmänheten och det är fritt inträde.

Trygghets- och folkhälsorådet önskar alla intresserade varmt välkommna!

// Mvh Trygghets- och folkhälsorådet
genom Linn Erlandsson - handläggare

*Trygghets- och folkhälsorådet ligger organisatoriskt under kommunstyrelsen i Kristinehamn och jobbar övergripande med frågor som rör trygghet och folkhälsa. Man arbetar tvärsektoriellt med bland annat närpolisen i Kristinehamn, Landstingets avdelning för forskning och folkhälsa, med det lokala nätverket för kvinnofrid och med förvaltningar inom kommunen. De politiska representanterna i rådet är Bosse Pettersson (c), ordförande och tillika kommunalråd, samt Eva Wennström (s), vice ordförande tillika oppositionsråd.

Linn Erlandsson
Utredare
Stadskansliet Kristinehamns kommun
tel 0550-88009
fax 0550-88011