Huddinge kommun

Kvinnofridsteam tar hand om offer och våldsmän

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 17:30 CET

Ett Kvinnofridsteam har öppnat i Huddinge. I arbetet med våld i nära relationer ska både de som utsätts för våld och utövarna kunna få råd, hjälp och stöd att bryta destruktiva mönster. Arbetet är ett utvecklingsarbete för att nå bättre metoder och arbetssätt.

Huddingebor som utsätts för våld i nära relation får via Kvinnofridsteamet möjlighet till samtal och rådgivning och vid behov hjälp med placering i skyddat boende. Utövare av våld erbjuds samtal för att prata om våldet och hur man kan hitta alternativ till sitt våldsamma beteende.

– Våld i nära relation är ett allvarligt folkhälsoproblem och ett brott som inte skall accepteras. Lever man med våld i sin relation finns det hjälp för att komma ur situationen, säger Kicki Olofsson, projektledare.
I första hand drivs projektet ett år innan den första utvärderingen sker. Då går det också att se om och hur det kan bli en del av ordinarie verksamheter.

I folkhälsoplanen för Huddinge står det under målet ekonomisk och social trygghet, att en insats för att nå god folkhälsa är att kvinnor och barn utsatta för våld ska få bra och kompetent bemötande och bli garanterade snabbt och säkert skydd.
– Huddinge kommun satsar på att förbättra sitt arbete med de här problemen och bygger en verksamhet som erbjuder stöd och hjälp till både utsatta och våldsutövare.

Arbetet med råd och stöd samt myndighetsutövning kräver spetskompetens i att förstå våldets mekanismer, metoder i arbetet med målgruppen och hot- och riskbedömningar.

För mer information kontakta:
Kicki Olofsson, projektledare 08-535 376 09