RFHL

Kvinnojour för missbrukande går mot oviss framtid

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2012 10:11 CET


Pressmeddelande   121218

Kvinnojour för missbrukande går mot
oviss framtid – idag 18: december fattar Stockholms Stad beslut om
subventionering av hälften av platserna

Qjouren har problem som de flesta
kvinnojourer med att kunna bedriva en långsiktig verksamhet då de precis som
Olga Persson säger i sitt pressmeddelande, förbundssekreterare SKR, drivs med medel som
beviljas ett år i taget. Qjouren står nu inför att besluta sig om att driva sin
verksamhet med en betydligt lägre summa än tidigare år eller nedläggning.
Stockholms Stad är den enda kommun i länet som visat intresse att stödja
verksamheten trots att det är en lagstadgad skyldighet att tillhanda hålla
skydd och stöd för brottsoffer inom kvinnofridsområdet. Missbrukande kvinnor är
en av de prioriterade grupperna enligt regeringens beslut.

 
-Det är en skandal att vi fortfarande
inte hittat sätta att långsiktig finansiering eller finansiering överhuvudtaget
till kvinnojourer och i synnerhet till Qjouren som är den enda i sitt slag som
vänder sig till kvinnor i missbruk, säger Eva Gussing verksamhetsansvarig
Qjouren


Föreningen Qjouren i Stockholm är ett av få ställen dit
våldsutsatta kvinnor som missbrukar alkohol, läkemedel eller narkotika kan
vända sig. De flesta kvinnojourerna tar inte emot kvinnor i aktivt missbruk då
det kan finnas barn på boendet och jourerna saknar tillräckliga resurser och
kunskap för att hjälpa denna grupp. Varje år tar Qjouren emot 20-30 kvinnor i
boendet, har över 500 stödsamtal via telefon och ungefär 370 stödsamtal vid
personligt besök.


Qjouren har under de år då verksamheten byggts upp fått
sitt huvudsakliga stöd från Länsstyrelsen, men står nu utan grundfinansiering.
Kommunerna i länet behöver skjuta till resurser för att verksamheten ska kunna
finnas kvar, och diskussioner pågår just nu med Stockholms stad och övriga
kommuner kring hur finansiering ska lösas. Stockholms Stad är den enda kommun
som visat intresse av att bidra med projektmedel under 2013. Det är dock inte
tillräckligt för att Qjouren ska ha en tryggad framtid.


Den som är i missbruk löper större risk att utsättas för
våld, en studie av Socialstyrelsen från 2010 visar att 75 procent av kvinnor
som lever i missbruk eller beroende någon gång har blivit utsatta för psykiskt
eller fysiskt misshandel eller sexuella övergrepp.


Kvinnor i missbruk hör till de grupper som regeringen
uppger som prioriterade målgrupper inom kvinnofridsområdet. Tyvärr har vi inte
sett varken ekonomiska- eller utbildningsinsatser.


Pernilla Sjöberg

RFHL
Stockholm Qjouren

08 54556064

0765734391

pernilla.qjouren@rfhl.se

www.qjouren.se


Qjouren
är
RFHL
Stockholms kvinnojour och medlemmar i SKR och har finansiering fram till
årsskiftet. Stockholms stad har visat intresse av att bidra till finansiering.
Beslut fattas den 18:de december. Medan de andra kommunerna kan tänka sig att
betala per natt.

De flesta av kvinnojourer tar inte emot kvinnor i aktivt missbruk då det
kan finnas barn på boendet och jouren saknar tillräckliga resurser och kunskap
för att hjälpa denna grupp. Qjourens 4 anställda är uppsagda.

RFHL arbetar för ett samhälle utan beroende av narkotika och beroendeskapande läkemedel, och utan social utslagning. Vi verkar för de sociala rättigheter i Sveriges grundlag som erkänner alla invånares rätt till liv, hälsa, bostad och arbete. En viktig del i RFHL:s arbete för att stärka de sociala rättigheterna är att på olika vis stötta utsatta gruppers organisering och att motverka utanförskap. RFHL arbetar på humanistisk värdegrund samt är partipolitiskt obundet och religiöst neutralt.