Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Kvinnojour för missbrukare kan tvingas stänga

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2012 10:53 CEST

"Kvinnor som ingen vill ta i".

Föreningen Qjouren i Stockholm är ett av få ställen dit våldsutsatta kvinnor som missbrukar alkohol, läkemedel eller narkotika kan vända sig. Varje år tar jouren emot 20-30 kvinnor i boendet och har telefon- och samtalskontakt med flera hundra. Nu befarar Qjouren att de kommer tvingas lägga ned till årsskiftet då ingen vill ge jouren grundfinansering.

Vi möter kvinnor från alla samhällsklasser. De kan leva under ordnade förhållanden eller vara hemlösa och bland de allra mest utsatta i samhället. Men alla behöver de hjälp med både beroendet och våldet, säger Eva Gussing, verksamhetsansvarig på Qjouren.

Stockholms stad har öppnat upp för att subventionera delar av verksamheten och kranskommunerna för att betala per natt när de placerar någon på jouren.   

Men det kommer att bli dyrt, och vi vet sedan tidigare att risken är stor att man då hellre placerar på billigare ställen, till exempel könsblandade härbärgen vilket är direkt olämpligt, säger Eva Gussing.

Vi kan nog alla föreställa oss hur svårt det är att ta sig ur ett missbruk om man samtidigt är utsatt för våld och hot. Och tvärtom, säger SKR:s förbundssekreterare Olga Persson.

Enligt Socialstyrelsen har 9 av 10 kvinnor som missbrukar också utsatts för våld.
Det här är kvinnor som vi är många som känner extra oro för och gärna vill tro att någon tar hand om, men sanningen är att ingen riktigt vill ta i dem. Det måste finnas ställen som ger dessa kvinnor rätt stöd, menar Olga Persson. Dina mänskliga rättigheter upphör inte för att du är påtänd eller berusad.

Qjouren är medlemmar i RFHL och SKR och har finansiering fram till årsskiftet. Vad som händer därefter vet man ingenting om. Stockholms stad och dess kranskommuner har sagt nej till att ge grundfinansiering. Stockholms stad kan tänka sig att subventionera en del av platserna på årlig basis (om detta beslutar Socialnämnden i december) medan de andra kommunerna kan tänka sig att betala per natt.

De flesta av SKR:s kvinnojourer tar inte emot kvinnor i aktivt missbruk då det kan finnas barn på boendet och jouren saknar tillräckliga resurser och kunskap för att hjälpa denna grupp.

Presskontakter
Olga Persson, förbundssekreterare Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, olga.persson@kvinnojouren.se, 0704-611 888

Eva Gussing, Verksamhetsansvarig Qjouren, qjouren@rfhl.se, 0705-089514

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) samlar omkring 100 kvinnojourer, tjejjourer och andra föreningar som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

SKR:s förbundsordförande är Carina Ohlsson, carina.ohlsson@kvinnojouren.se, tel: 070-343 96 30.
SKR:s förbundssekreterare är Olga Persson, olga.persson@kvinnojouren.se, tel: 08-6426401, 0704-611 888

Besök oss gärna på www.kvinnojouren.se