Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Kvinnojourer med flera erbjuds kompetensutveckling

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 16:35 CEST

I höst startar ett utbildningsprojet mellan Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR), Länsstyrelsen i Stockholm och Länsorganisationen för Kvinnojourer i Stockholms län (LOKS). Pilotprojektet erbjuder utbildning i företagsekonomi, lagar, avtal och dokumentation för idéburna organisationer som tillhandahåller stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor och deras barn eller bedriver förebyggande arbete för kvinnofrid.

Bakgrunden till att man genomför pilotprojektet är att Socialstyrelsen har tydliggjort ansvarsfördelningen mellan socialnämnder och idéburna organisationer vid utförande av socialtjänst.

– Trots långtgående samarbete mellan kvinnojourer och kommunen saknas ofta ordenliga avtal. Det hindrar kvinnojourerna att ta betalt fullt ut för sitt arbete och med denna utbildning hoppas vi kunna få bukt på det, säger Carina Ohlsson, ordförande SKR.

Kommunens socialnämnder är skyldiga att teckna avtal om utförande av insatsen i varje enskilt fall. Det förs också diskussioner om upphandling skulle kunna vara ett alternativ. Kvinnojourerna kan tacka nej till uppdragen om de anser att den ersättning och de villkor som kommunen erbjuder inte är tillfredställande.  

– Kvinnojourerna har sedan 70-talet erbjudit ett mycket kvalificerat stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och de står för merparten av utbudet av skyddade boenden i landet. Men hittills har de inte kunnat ställa krav på rimlig ersättning och villkor för sitt arbete, säger Maria-Pilar Reyes, utvecklingsledare social utveckling, Länsstyrelsen.

Utbildningens syfte är dels att stärka de ideella aktörernas förutsättningar att förhandla med myndigheter som jämbördig part, dels att de ska kunna göra en kvalificerad ekonomisk analys av sin verksamhet och därmed ta ställning till hur den ska drivas framöver.  

Även idéburna organisationer som bistår myndigheter med konsultation och kompetensstöd eller som bedriver långsiktigt, systematiskt förebyggande arbete mot könsrelaterat våld kan bli aktuella att ta del av utbildningen.  

Projektet genomförs inom ramen för Länsstyrelsens regeringsuppdrag om att ge kompetens och metodstöd till kommuner och frivilligorganisationer och medfinansieras av Tillväxtverket. Ett par kommuner i länet kommer att involveras i processen.

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) samlar över 100 kvinnojourertjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

För intervjuer och kommentarer kontakta: 
SKR:s förbundsordförande Carina Ohlsson, carina.ohlsson@kvinnojouren.se, tel: 070-343 96 30.
SKR:s förbundssekreterare Lotta Sonemalm, lotta.sonemalm@kvinnojouren.se, tel: 08-642 64 01, 0723-20 78 11.

För frågor och research kontakta: SKR:s pressekreterare Céline Giertta, celine.giertta@kvinnojouren.se, tel: 08-642 64 01, 0733-26082

Besök oss gärna på www.kvinnojouren.se