Landstinget Sörmland

Kvinnokliniken på Nyköpings lasarett erbjuder e-tjänster

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 16:46 CEST

Från och med måndag blir det möjligt att boka tid till gynekologisk cellprovskontroll över webben. Tidigare har endast 43 % av de kallade kvinnorna kommit på den gynekologiska cellprovskontrollen och en förhoppning är att med ökad tillgänglighet ska fler kvinnor komma till gynekologisk cellprovskontroll.

Processkartläggningar har gjorts på kvinnokliniken som pekar på att tillgängligheten för att boka tid var låg. Utifrån den kartläggningen har också det kallelsebrev som skickas ut ändrats. Tidigare innehöll brevet en uppmaning om att ta kontakt och boka tid. Det nya brevet innehåller en riktad tid för besöket samt information om hur om- och avbokning av tid kan ske över webben eller via telefon.
De nya e-tjänsterna kommer att fungera som ett komplement tillsammans med ökad telefontillgänglighet, bl.a. genom teleQ. E-tjänsterna innebär framförallt möjligheten att oberoende av tid på dygnet kunna avboka och boka om sin riktade tid.

Pilotprojektet kommer att pågå under tre månader. En målsättning med piloten är att 75 % av kvinnorna ska komma på gynekologisk cellprovskontroll, vilket är ett nationellt mått på tillgänglighet till gynekologisk cellprovskontroll. Efter utvärdering kan ett breddinförande bli aktuellt på de övriga gynekologiska cellprovskontrollerna i länet.

LANDSTINGET SÖRMLAND
Informationsenheten

Åsa Ornefalk

För mer information kontakta
Meta Hennings, barnmorska på Kvinnokliniken Nyköpings lasarett
Tfn: 070 69 30 685

Björn Hultgren, projektledare e-tjänster
Tfn: 070 71 70 556