Landstinget Sörmland

Kvinnokliniken utökar e-tjänsterna via Internet

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 14:46 CEST

Från och med fredag den 24 mars är det möjligt att förnya recept och hjälpmedelskort samt lämna meddelande till Kvinnokliniken på Nyköpings lasarett via landstingets webbplats www.landstinget.sormland.se.
Detta är ett led i att öka tillgängligheten till Kvinnokliniken.

Sedan en tid tillbaka finns även möjligheten att boka och avboka tid till gynekologisk cellprovskontroll. Under hösten 2005 startades ett pilotprojekt avseende bokning av cellprovskontroller över Internet. Bakgrunden till projektet var en otillräcklig tillgänglighet för att kunna boka och avboka tid till gynekologisk cellprovskontroll. Projektets syfte var att öka tillgängligheten genom e-tjänster. Detta har slagit väl ut. Tidigare kom endast 43 % av de kallade kvinnorna på gynekologisk cellprovskontroll. I dag har antalet besök ökats till nära 70 %. Ökningen kan förklaras av införandet av e-tjänster, förändrat kallelsebrev samt införande av teleQ, som är landstingets talsvarssystem.
De nya e-tjänsterna kommer att fungera som ett komplement till de befintliga kontaktvägarna. I och med detta kan patienten själv sköta sina ärenden när helst på dygnet det passar utan att behöva tänka på telefontider eller telefonköer. För att kunna använda e-tjänsterna måste man tidigare ha varit patient hos Kvinnokliniken i Nyköping.

För mer information kontakta
Meta Hennings, barnmorska
Kvinnokliniken Nyköpings lasarett
Telefon 070-693 06 85

Björn Hultgren, projektledare e-tjänster
Utvecklingsenheten för hälso- och sjukvård
Telefon 070-717 05 56