Lifecap AB

Kvinnor behöver lära sig att stötta kvinnor, och att tillvarata sin feminina sida.

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2009 21:24 CEST

När en man utses till chef över sina tidigare medarbetare, gratuleras han av sina manliga kollegor. De ser en vinst i att hålla sig väl med honom, då det kan gynna den egna karriären. När en kvinna utses till chef över sina tidigare medarbetare, tystnar de kvinnliga f.d. kollegorna i fikarummet när nya chefen annalkas.

Våra stenåldersvanor sitter i. När männen var ute på jakt, samarbetade kvinnorna. De passade varandras barn och hjälptes åt att samla in nötter och rötter till förråden. Här var samarbete en viktig överlevnadsstrategi. När faror nalkades satte de barnen i mitten och försvarade gemensamt flocken. För kvinnor är det naturligt att samarbeta, när en klättrar på karriärstegen känner de andra sig hotade.

Kvinnors omedvetna överlevnadsstrategier leder ibland till att kvinnor sätter käppar i hjulen för andra kvinnors utveckling och karriär. Det är inte roligt att känna sig utfryst av sina tidigare kollegor.

Vi är däggdjur, och vi styrs i hög utsträckning av hormoner, signalsubstanser, och av våra känslor. Många av våra beteenden är nedärvda och vi är inte ens medvetna om att de finns. För att ha förmågan att studera sina egna beteenden i förhållande till samma kön och det motsatta könet krävs idog träning. Redan under spädbarnstiden grundläggs våra ansträngningar för att bli sedda och bekräftade av vår omgivning. Beroende på hur vi lyckas tillskansa oss mammas och pappas uppmärksamhet väljer vi strategier som förankras djupt i oss och som vi tar till i alla framtida möten, både med det egna och det motsatta könet. Enda sättet att förändra dessa mönster är att studera sig själv ingående och med hjälp av andra människors feedback, för att sedan med viljans kraft förändra.

Våra stenåldersvanor sitter i. Männen gick ut i strid som ensamvargar. Nedärvda mönster gör att de fortfarande agerar för att bli den starkaste hanen, herren på täppan. Det här gör att män är bra på att leda ensamma och att andra män inordnar sig i ledet för att kunna at över när herren på täppan inte längre håller för uppgiften.

För kvinnorna var det annorlunda. När männen var ute på jakt, samarbetade kvinnorna. De passade varandras barn och hjälptes åt att samla in nötter och rötter till förråden. Här var samarbete en viktig överlevnadsstrategi. När faror nalkades satte de barnen i mitten och försvarade gemensamt flocken. För kvinnor är det mer naturligt att samarbeta.

När en kvinna blir befordrad till en position ovanför övriga kvinnor sätter gamla mönster ibland in, utan att vi är medvetna om det. Kvinnorna behövde befinna sig i en gemenskap. Om en sticker ut finns det risk för att omedvetna, nedärvda strategier tar över. Kvinnor fryser ut andra kvinnor som klättrar i karriären. Hur ska vi bli uppmärksamma på det här fenomenet så att vi kan åtgärda det? Idag innebär det inget hot mot våra barns överlevnad att en annan kvinna lämnar flocken och avancerar. Finns det sätt att hjälpas åt att se till att det blir mer balans i styrelserummen?

På Life CaP Centret erbjuds en kvinnokurs där den här typen av frågeställningar tas upp. Under kursen går vi igenom skillnader mellan könen och diskuterar hur vi kan tillvarata dessa på bästa sätt. Nästa kurstillfälle äger rum den 11-13 september på Lindormsnäs Gård, naturskönt belägen vid Mälaren, cirka 45 minuters resväg från Stockholm (bil eller pendeltåg/buss). Läs mer på www.lifecap.se.

Gaya Pienitzka äger och driver Life CaP Centret AB tillsammans med sin man Jörhan. Inom kort släpper hon boken Nu har det skrivits en bok om kvinnligt, manligt, mänskligt, som hon skrivit tillsammans med f.d. kommendörkapten Lennart Lindén, som bland annat är känd från TV och serien om Törnrosa och Stålmannen under ledning av Annika Dopping.

Life CaP Centret erbjuder individuella program. Vi utbildar terapeuter och erbjuder en rad kurser t.ex. ledarskaps-, relations, kvinno- och livskvalitetskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2000.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Vd, Energiterapeut och författare

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 47, gaya@lifecap.se