Svenska kyrkan - Internationellt arbete

Kvinnor behövs i fredssamtalen i Colombia

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 13:37 CEST

En colombiansk kvinna i Chocó. På tröjan står det: Min kropp - första området för fred. FOTO: Mikka McCracken/ELCA

Svenska kyrkan välkomnar nyheten om att Colombias regering har inlett förberedande fredssamtal med gerillarörelsen FARC.  – Men om Colombia ska kunna uppnå en långsiktigt hållbar fred måste även kvinnor från civilsamhället inkluderas i fredsprocessen, säger Gunilla Hallonsten, policychef för Svenska kyrkans internationella arbete.

 Regeringen bör sträva efter ett brett deltagande i en fredsprocess som inkluderar olika representanter från civilsamhället. Bland namnen på dem som ska medverka i samtalen nämns tyvärr varken någon kvinna eller någon representant för ursprungsbefolkningen. I Colombia finns ett stort antal ursprungsfolk och afrocolombianska grupper. De har drabbats hårt av övergrepp under konflikten och har i många fall fördrivits från sin traditionella mark.

  – Det är hög tid att försöka åstadkomma ett slut på den väpnade konflikten i Colombia som har pågått i nästan ett halvt sekel. Både militär och gerilla har begått allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitära rätten. Civila har varit de som i högst utsträckning har blivit offer för dessa kränkningar. Den väpnade konflikten har lett till en närmast permanent pågående humanitär kris där bortåt 5,3 miljoner människor är interflyktingar i sitt eget land, säger Gunilla Hallonsten.

 Svenska kyrkan har arbetat i Colombia sedan 2001. Arbetet har fokuserats på att stärka lokalsamhällen, medvetenhet och kunskap om mänskliga rättigheter för att bygga en fredskultur. Svenska kyrkan har tillsammans med sina samarbetspartners i Colombia sedan dess tagit ställning för människor som diskrimineras och förnekas sina rättigheter. Svenska kyrkan har för avsikt att fortsätta detta arbete och hoppas på att därigenom kunna bidra till att bygga fredliga samhällen där människors mänskliga rättigheter respekteras.

  – I Colombia finns ett starkt och välorganiserat civilsamhälle med många organisationer som har engagerat sig för att bidra till lösningar på konflikten och dokumenterat de övergrepp som har skett. Möjligheterna att skapa en hållbar fred ökar genom ett brett deltagande i förhandlingar som inkluderar kvinnor och andra representanter från civilsamhället, säger Gunilla Hallonsten.

 Läs mer på Opinionsbloggen

 FAKTA

Svenska kyrkans samarbetspartners finns i några av de regionerna i landet som drabbats hårdast av konflikten: Arauca och Chocó. 

Svenska kyrkan vill lyfta fram några av de förhoppningar som våra samarbetsparter i Colombia har:

  • Den lokala människorättsorganisationen CPDH (Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos) arbetar i Arauca; en region där väpnade sammanstöttningar mellan gerilla och militär har förekommit närmast dagligen. CPDH efterfrågar eld upphör under fredsförhandlingarna och vill också se en fredsprocess som bygger på en dialog där civilsamhället inkluderas.
  • Människorättsorganisationen Joel Sierra som också arbetar i Arauca lyfter fram vikten av att gå på djupet med orsakerna till konflikten och de strukturella orsaker som finns i botten och inte bara diskutera avmobilisering eller hur vapen ska överlämnas. De ber också om att de väpnade aktörerna i konflikten ska utesluta civilbefolkningen från konflikten och att undersökningar ska inledas om de övergrepp som har begåtts under konflikten.

Läs mer om Svenska kyrkans arbete i Colombia

Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen består av omkring 100 medlemsorganisationer med 30 000 anställda och frivilliga i 130 länder över hela världen.