Arbetsmiljöverket

Kvinnor betalar högt pris för arbetsmiljöproblem

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 09:10 CEST

Många kvinnor drabbas av smärtor och sömnsvårigheter, som har sitt ursprung i arbetsmiljöproblem. Förutom sänkt livskvalitet betalar en del kvinnor ett högt pris för ohälsan genom att behöva gå ner i arbetstid för att orka vara kvar i arbetslivet. Det innebär sänkta inkomster för en redan lågavlönad grupp. Som sista utväg tvingas en del kvinnor att gå i förtida pension eftersom deras arbetssjukdom lett till att de mist sin arbetsförmåga.

- Dessa kvinnor kan få det tufft ekonomiskt. Arbetsmiljöverkets fyraåriga satsning på kvinnors arbetsmiljö är både ett led i regeringens jämställdhetsarbete och ett led i målsättningen att öka förutsättningarna för ett förlängt arbetsliv, säger Ingrid Gidlund, projektledare för Kvinnors arbetsmiljö.

Det gör hon i ett seminarium, i dag, som handlar om ojämställdhetens pris, i regi av Nationella sekretariatet för genusforskning.

Projektet Kvinnors arbetsmiljö ska bland annat implementera metoder för att bedöma risker för belastningsskador. Det finns bra och enkla metoder som ska testas inom projektet och som verket vill att arbetsgivarna ska känna till.

 - De har mycket att vinna, inte minst ekonomiskt, genom att använda sig av dessa metoder. Metoderna synliggör risker som behöver åtgärdas för att förebygga skador hos arbetstagarna. Det gynnar både kvinnor och män samtidigt som arbetsgivaren får en både ökad och bättre produktivitet, säger Ingrid Gidlund.

Tid: måndag 2 juli klockan 15.00-16.00

Plats: Klosterlängan, Sankta Katarina kyrkoruin, Stora Torget i Visby

Mer information om projektet Kvinnors arbetsmiljö finns på http://www.av.se/Aktuellt/kvinnors_arbetsmiljo/

 

Kontaktpersoner
Ingrid Gidlund,  010-730 95 07
Christina Jonsson, 010-730 94 89

 

 

Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. Vi bedriver vårt arbete genom att utfärda juridiskt bindande föreskrifter, inspektera arbetsställen och sprida information. 

Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö