Cancerfonden

Kvinnor deltar olika i mammografiscreening

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 08:00 CEST

Kvinnors deltagande i mammografi varierar betydligt över landet. I vissa områden är det nära 30 procent av kvinnorna som inte går när de blir kallade. I andra områden deltar nästan alla kvinnor i mammografi. Det framgår av en pågående undersökning från Cancer­fonden, som också visar att landstingen gör få insatser för att fler kvinnor ska komma till mammografin. Värmlands och Kalmar län har områden med lågt del­tagande. Västerbotten, Skåne och Jämtland har områden med mycket högt deltagande.

Cancerfondens undersökning visar att få landsting gör något aktivt för att öka kvinnors deltagande i mammografin. Bara sju landsting har gjort riktade insatser för att öka deltagandet.

- Alla ska ha en rimlig chans att gå på mammografi, säger Ursula Tengelin, generalsekreterare för Cancerfonden. Ansvaret för att gå på mammografiundersökningen kan inte enbart ligga på kvinnan. Att bara skicka ut en kallelse är inte tillräckligt för att alla ska komma. Enligt sjukvårdslagen har alla, oavsett etnisk tillhörighet eller inkomst rätt till likvärdig vård. Det är allvarligt om sjukvården inte lyckas leva upp till det, menar Ursula Tengelin.

Erfarenheter från mammografi­mottagningarna tyder på att framförallt två grupper är underrepresenterade. Det är kvinnor med lägre inkomster och kvinnor som inte har svenska som modersmål. Bara fem landsting erbjuder information om mammografi på andra språk än svenska.

- Det är uppenbart att en del kvinnor behöver mer information om hur viktigt det är att gå på mammografi. Tillgängligheten kan förbättras på många sätt, inte minst behövs mer information om mammografi och dess betydelse på flera språk i alla landsting, säger Ursula Tengelin.

Cancerfondens mål är att andelen kvinnor som går på mammografi ska bli högre, eftersom tidig upptäckt är av största betydelse för chansen att bli botad vid bröstcancer. Fler alternativ och nya insatser krävs i hur sjukvården tillgängliggör vård och prevention. Tillgängligheten och informationen behöver ses över och skulle bli bättre exempelvis genom:


  • Kvälls- och helgöppna kliniker.

  • Utökad möjlighet att kunna boka och boka om sin tid på internet.

  • Riktade informationskampanjer i områden med lågt deltagande.

  • Fler pilotprojekt och mer beteendeforskning som hittar nya informationskanaler och metoder för att nå kvinnor som uteblir från mammografi.

Den första oktober inleds Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Ett av kampanjens viktigaste syften är att öka kunskapen om bröstcancer och betydelsen av tidig upptäckt. Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Var nionde kvinna i Sverige kommer någon gång i sitt liv att drabbas av sjukdomen.

För ytterligare information, kontakta:

Maria Prigorowsky, samhällskontakter Cancerfonden. Tfn 08-677 10 87, 0768-14 74 87 eller e-post maria.prigorowsky@cancerfonden.se

Rebecka Blomberg, pressansvarig Cancerfonden, Tfn 08-677 10 38, 0768-14 74 38 eller e-post rebecka.blomberg@cancerfonden.se