Droginformation.nu

Kvinnor dricker mer och mer alkohol!

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2015 15:35 CEST

Forskare på Göteborgs universitet har i många år undersökt människors levnadsmönster och då också tittat på hur alkoholkonsumtionen förändrats över tid. 

Forskningen visar att dagens äldre kvinnor dricker nästan tjugo gånger mer alkohol än vad kvinnor i samma åldersgrupp gjorde på 70-talet.

Forskarna vet inte ännu vad ökningen kan få för konsekvenser. Man vet att kvinnor är mer känsliga för alkohol än män, eftersom de har mindre muskelmassa och mindre vatten. Detta gör att alkoholen inte späds ut lika mycket i kroppen och kvinnan blir snabbare påverkad.

Ingela berättar här om sitt fd. alkoholmissbruk

Förebyggande droginformation - beställ en E-bok om Alkohol

Vad är ett riskdrickande av alkohol?

Riskdrickande är att en person tar minst 100 g alkohol i veckan. Detta är samma som 1 liter vin eller 3 dl starksprit.

Enligt forskarna från Göteborgs universitet är alkoholbruket större hos de personer som har en högre utbildning och socialgrupp. Enligt deras analys så är det fler tjänstemän än arbetare som kommer upp i dessa volymer alkohol.

Denna studie bara genomförd på människor i Göteborg.

Källa: Göteborgs Universitet.

Förebyggande droginformation - beställ en E-bok om Alkohol

SVT Nyheter - Äldre kvinnor dricker allt mer alkohol

Droginformation.nu arbetar med att få ut förebyggande droginformation till främst barn och ungdomar.

Vi har sett att det är information och kunskap - inte pekpinnar eller skrämsel - som gör att en person väljer bort droger.

Tanken är att stärka personen så att han kan ta ett självständigt beslut angående droger.

Över 700 000 personer har hört våra förebyggande drogföreläsningar.

Vi känner att vi når fram med vårt budskap - 40 000 lovord vittnar om detta.

Många har valt bort drogerna efter vår droginformation.

Förebyggande drogföreläsningar till företag & skolor

Lovord från barn

Få Gratis Droginformation

Få en E-bok om Cannabis