LO

Kvinnor har för låga löner

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 10:03 CET

En stor majoritet, 86 procent, av alla löntagare anser att kvinnor har för låga löner jämfört med män. Endast nio procent anser att lönerna är rättvisa. Det framgår av en rapport om synen på löner och löneskillnader som LO presenterar idag.

-Det visar att det finns ett mycket starkt stöd bland löntagarna för de krav på jämställdhetspott och höjda lägstlöner som LO-förbunden samlat sig kring inför årets avtalsrörelse, säger LOs avtalssekreterare Erland Olauson.

De flesta löntagare anser även att löneskillnaderna mellan olika yrken är för stor. 85 procent av LO-medlemmarna och 83 procent av TCO-medlemmarna anser det men även 64 procent av SACO-medlemmarna.

Detta framgår av den andra delen i rapportserien "Röster om facket och jobbet" som behandlar synen på löner, lönesättning och löneskillnader. Rapporten bygger på intervjuer med över 5 000 löntagare, såväl arbetare som tjänstemän.

Rapporten visar även på ett stort stöd för den solidariska lönepolitik som LO står för. 71 procent av LO-medlemmarna anser att de mer välbetalda ska stödja låginkomsttagare i stället för att bara försöka nå bästa resultat för den egna gruppen. Stödet är lika stort bland LO-medlemmarna inom såväl industri som inom offentlig sektor. Men även 60 procent av TCO-medlemmarna och 47 procent av SACO-medlemmarna håller med.

-Lägstlönerna är för låga. Alla löntagare som arbetar heltid måste ha en rimlig chans att kunna leva på sin lön och få en rimlig del av det de arbetar ihop. En höjning av lägstlönerna ökar efterfrågan och ger en förstärkning av samhällsekonomin. Vi ska inte belöna arbetsgivare som enbart är bra på att betala dåligt utan företagare som
utvecklar företag som är konkurrenskraftiga.