Kristdemokraterna, KD

Kvinnor i asyl- och integrationsprocessen

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 11:18 CET

Lördagen den 5 december arrangerar Kristdemokratiska Kvinnoförbundet en konferens om genuskompetens i samband med mottagande, introduktion och integration. Under konferensen talar bland annat migrationsminister Tobias Billström och Diskrimineringsombudsman Katri Linna. Den svenska migrations- och integrationspolitiken kommer att belysas utifrån kvinnors perspektiv. Är situationen olika för kvinnor och män när det gäller asyl och integration och vad kan förändras med politikens hjälp? Konferensen aktualiserar politiken kring asylprocess, anhöriginvandring, introduktion, språkinlärning och diskriminering i arbetslivet.

Medverkande: Tobias Billström, Migrationsminister Katri Linna, DO Christian Foster, Länsstyrelsen Stockholm Maline Fält Lazic, Folkhälsobyrån Västerås Birgitta Krona, Flykting- och asylkommittéernas riksråd Barbro Bolinder, Migrationsverket Maria Fälth, Förbundsordförande i Kristdemokratiska Kvinnoförbundet Désirée Pethrus Engström, Riksdagsledamot KD

Tid: 5 december 2009, klockan 10.15-15.15 Plats: Bååtska rummet, Munkbron 17 tr 8, Stockholm
För detaljerat program, se: www.kvinnor.kristdemokraterna.se

Välkomna till en intressant konferens om ett högaktuellt ämne!
För mer information:
Maria Fälth Förbundsordförande Telefon: 0739104636
Ellen Larsson Politisk sekreterare Telefon: 08-723 25 60, 076-527 25 60 e-post: ellen@kristdemokraterna.se hemsida: www.kvinnor.kristdemokraterna.se